Gestionar les SAIPS

En aquest apartat trobareu recursos útils per gestionar les peticions d'accés a la informació pública. 

Recursos per a la gestió

Mostrar les peticions d'accés a la informació pública de forma gràfica, dinàmica i entenedora per la ciutadania

En aquest vídeo us fem una proposta per mostrar la informació referent a les peticions d'accés a la informació pública de forma fàcil i entenedora per la ciutadania. Amb aquesta proposta, la informació es pot actualitzar mensualment en una font de dades externes (Google Drive), i s'actualitza de forma automàtica al portal de transparència.

Automatització i dades obertes de les peticions d'accés a la informació pública en el ens SeTDIBA 

Els ens SeTDIBA poden demanar el recurs "Dades obertes. Sol·licitud d'automatització de les SAIP" amb el que des del Gabinet d'Innovació Digital us ajudarem a disposar del dataset específic i, alhora, que es visualitzi en el vostre portal de dades obertes i en el portal de transparència.


Models de documents administratius de Diputació de Barcelona per a la tramitació dels expedients de dret d'accés

La Xarxa de Governs Transparents està treballant en un modelari de documents administratius pel que fa a la tramitació del dret d'accés. Provisionalment, us  facilitem el modelari utilitzat per la pròpia Diputació.

Infografia "Recomanacions i criteris per a la redacció i publicitat de documents amb dades de caràcter personal"

Infografia resum amb recomanacions i criteris que us ajudaran a redactar i a donar publicitat a aquells documents administratius que contenen dades de caràcter personal. Elaborada a partir del document Redacció i publicitat de documents administratius que contenen dades de caràcter personal, publicat al web del Municat per la Xarxa de Governs Transparents.

Guia de Redacció i publicitat de documents administratius que contenen dades de caràcter personal

Si heu de tractar amb informació pública que conté dades de caràcter personal de persones físiques i de la qual s’hagi de donar publicitat activa o fer efectiu el dret d’accés d’acord amb la normativa de transparència, us recomanem el document Redacció i publicitat de documents administratius que contenen dades de caràcter personal, publicat al web del Municat per la Xarxa de Governs Oberts.

Quadre resum dels estats de les SAIPS

Aquest esquema us facilitarà la gestió de les sol·licituds d’accés a la informació pública, de cara a resoldre dubtes com si se li aplica alguna de les causes d’inadimissió; si se li aplica algun dels límits materials o bé si cal prèvia ponderació.

Infografia sobre les preguntes prohibides en accés a la informació pública

Elaborada a partir d’una piulada a Twitter de Joaquín Meseguer, Director General de Transparència i Bon Govern, coordinador del Grup de Treball d'Accés a la Informació de la FEMP i acadèmic de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación. Font@MeseguerYebra

Sessió "Anonimització de dades en els documents administratius que s'han de publicar: com s'han de tractar les dades de caràcter personal?". A càrrec de Carles San José

En el marc de la Setmana del Govern Obert 2023 (OGW), en Carles San José va tractar l'anonimització de dades on podrem aclarir els dubtes que se’ns generen en el moment de publicar dades de caràcter personal i com elaborar documents administratius per a facilitar l’accés a la informació pública.

Podeu consultar el webinar i documentació vinculada.

                               [Webinar]                          [Document]

Saps quin circuit seguir quan arriba una sol·licitud d'accés a la informació pública a l'ajuntament? Aquí tens el pas a pas!

Des del Gabinet d'Innovació Digital hem elaborat un circuit per poder seguir, pas a pas, el procediment de gestió de l'accés a la informació pública quan entra una sol·licitud a l'ajuntament.

Vols conèixer la teva evolució en l'avaluació que el Síndic de Greuges realitza del Test del sol·licitant ocult anual?

Des del Gabinet d'Innovació Digital hem treballat un quadre de comandament perquè pugueu analitzar la vostra evolució en els diferents anys tant globalment com detallada per àmbits.