Grup Governança de les dades obertes i qualitat de la informació pública - Àgora de Govern Obert de Catalunya

Amb l'objectiu estratègic de crear comunitat i compartir coneixement, la plataforma de participació ciutadana ParticipaCatalunya.cat −basada en el programari Decidim−, ha creat les comunitats de pràctica, formades per grups de persones que comparteixen el mateix entusiasme per un àmbit concret i que, a mesura que interactuen, aprenen i resolen els reptes que els planteja.

A ParticipaCatalunya.cat hi ha diferents comunitats de pràctica que interactuen entre elles al voltant de la participació ciutadana. Una d’elles és Àgora de Govern Obert de Catalunya, la qual està formada per diversos grups de treball, entre els quals hi trobem el grup Governança de les dades obertes i qualitat de la informació pública.

En aquest enllaç trobareu l'informe de la 1ª sessió del grup de treball de l’eix 2. Integritat pública, anticorrupció i bon govern, en el marc del procés de cocreació del Pla d’Acció OGP Catalunya: https://participacatalunya.cat/uploads/decidim/attachment/file/152/Informe_GT_S1_E3_DO_v2.pdf

1
Temes:
Dades obertes
1
Categories:
General