Normativa

Dades obertes i reutilització de la informació del sector públic. Transposició de la Directiva (UE) 2019/1024

Després de l'aprovació de la Directiva (UE) 2019/1024 del Parlament Europeu i del Consell, de 20 de juny de 2019, relativa a les dades obertes i la reutilització de la informació del sector públic, s’ha dut a terme la seva transposició a l'ordenament jurídic espanyol, en data 3 d

El Sistema d’Integritat Institucional, element essencial per a les AAPP que executen fons del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (PRTR)

Sabeu a què ens referim quan parlem de Sistema d’Integritat Institucional? Doncs podríem definir-ho com un instrument de caràcter essencialment preventiu, dirigit a millorar la infraestructura ètica de la nostra organització pública, a prevenir la corrupció i les conductes públiques inadequades i, en conseqüència, a consolidar la confiança ciutadana en les nostres institucions.

Preguntes més freqüents del Decret 8/2021 (Municat)

Sabeu on ha d’estar disponible la informació pública subjecta a publicitat activa?

Sabeu com s’ha d’oferir la informació subjecta a publicitat activa?

Sabeu qui és el subjecte responsable de la informació a publicar?

Decret 8/2021, de 9 de febrer, sobre la transparència i el dret d'accés a la informació pública - Infografia en 2 minuts

Avui compartim la Infografia publicada pel Centre d'informació sobre el Govern de la Generalitat de Catalunya que resumeix “En 2 minuts” l’aprovació del Decret 8/2021, de 9 de febrer, sobre la transparència i el dret d'accés a la informació pública per part del Govern de la Generalitat de Catalunya.