Reutilització

Preguntes més freqüents del Decret 8/2021 (Municat)

Sabeu on ha d’estar disponible la informació pública subjecta a publicitat activa?

Sabeu com s’ha d’oferir la informació subjecta a publicitat activa?

Sabeu qui és el subjecte responsable de la informació a publicar?

Eines de processament i visualització de dades (datos.gob.es)

Avui us presentem l’informe “Eines de processament i visualització de dades” que trobareu dins la col·lecció “Informes i estudis”, al portal web datos.gob.es.

Informe "Tecnologies emergents i dades obertes: Analítica predictiva" (Alejandro Alija)

Les dades són un element fonamental de les tecnologies que estan destinades a canviar el nostre món: intel·ligència artificial, big data, l’anomenat “Internet de les coses”, etc. Totes elles necessiten de dades, com a matèria primera per a poder fer anàlisis que ens permetin comprendre millor el nostre entorn social i econòmic.

“Més de 150 ajuntaments publiquen informació sobre activitats econòmiques en format obert i reutilitzable” (AOC)

A la demarcació de Barcelona hi ha més de 200 ens que són usuaris del Gestor d’Informació d’Activitats (GIA), una aplicació informàtica amb tecnologia web dissenyada i creada per la Diputació de Barcelona per facilitar als ajuntaments la gestió de les activitats i establiments dels seus municipis.

Dades Obertes: proposta d’itineraris per a avançar-hi (AOC)

Avui us volem destacar una notícia del blog del Consorci Administració Oberta de Catalunya (AOC) que tracta el tema de les dades obertes, entenent com a tals els conjunts de dades produïdes o recopilades per organismes públics que es posen a disposició de la ciutadania i que tenen un gran valor potencial. Són essencials per garantir la transparència de les administracions públiques, l’eficiència i la igualtat d’oportunitats a l’hora de crear riquesa.

Més de 1.200 ens locals catalans ja fan ús del portal de transparència que ofereix l’AOC

Avui us volem destacar una notícia del blog del Consorci Administració Oberta de Catalunya (AOC) que tracta el tema de les consultes als conjunts de dades dels portals de dades obertes que ofereix l’AOC, amb la finalitat que els ens locals pugueu gaudir d’aquest bon recurs i us permeti reutilitzar la informació de manera senzilla.

L’Índex de Maduresa Digital, una eina per ajudar a la transformació de les administracions locals (AOC)

Les administracions locals disposeu d’una solució que us permetrà avaluar el vostre procés de canvi de manera ben senzilla, així com també us facilitarà la presa de decisions per tal d’assolir la vostra transformació digital amb èxit.