Accés a la informació pública

Actualització dels models de documents administratius per a la tramitació dels expedients SAIP

Us presentem l'actualització dels Models de documents administratius per a la tramitació dels expedients de dret d'accés que us oferim en la nostra Comunitat Virtual, en l'apartat Gestionar les Saips.

Resum activitats de la Setmana del Govern Obert 2022 #OpenGovWeek 2022

La setmana del 16 al 20 de maig del 2022, s'ha realitzat la #OpenGovWeek - Setmana del Govern Obert, on la Diputació de Barcelona, per mitjà del Gabinet d'Innovació Digital, i en concret a través de la comunitat de Transparència i Govern Obert, ha participat amb diferents activitats. 

Automatització i dades obertes en les sol·licituds d'accés a la informació pública

L'Àrea d'Innovació, governs locals i cohesió territoral de la Diputació de Barcelona ha treballat per automatitzar la publicació en el portal de transparència municipals la informació relativa a les resolucions de les sol·licituds d'accés a la informació pública (SAIPS).

El Síndic de Greuges publica l'Informe sobre transparència, accés a la informació pública i bon govern. Març 2022

El Síndic de Greuges ha publicat l'Informe anual que mesura l'estat de la transparència, l'accés a la informació pública i el bon govern de les institucions públiques catalanes. 

Les dades que s’analitzen en aquests informe corresponen a l’any 2020 −excepte en el cas de l’anàlisi dels portals de transparència i del test del sol·licitant ocult, que s’han portat a terme l’any 2021−.

En aquesta notícia destaquem algunes de les reflexions i recomanacions que consten en l'informe així com les eines i recursos que des del Gabinet d'Innovació Digital de la Diputació de Barcelona us facilitem per ajudar-vos a donar resposta a la Llei 19/2014.

L'accés a la informació pública a la demarcació de Barcelona

Posem al vostre abast de forma gràfica l'anàlisi de la situació, dificultats i necessitats sobre accés a la informació pública dels ens locals de fins a 50.000 habitants.

La infografia d’Accés a la informació pública 2021 recull les dades de l’enquesta realitzada al 2021 en aquesta matèria.

Respecte a les dades de l’enquesta realitzada al 2017 s’identifiquen alguns canvis de tendència tant en l’exercici d’aquest dret com en les dificultats a les que s’enfronten els ens locals i les necessitats que formulen.

Article 'Dret d’accés a la informació de licitadors no adjudicataris' (Miguel Ángel Blanes)

Avui us compartim un article del Blog de Transparencia y Gobierno Abierto de Miguel Ángel BlanesLos licitadores no adjudicatarios tienen derecho a acceder a la información generada en la ejecución del contrato, aunque no impugnaran la adjudicación.

Consultes sobre accés a la informació pública

Teniu alguna consulta sobre accés a la informació pública?

Recordeu que ens podeu fer arribar les vostres consultes relacionades amb aquest tema mitjançant el formulari que teniu a la Comunitat de Transparència i Govern Obert: https://governobert.diba.cat/node/435

Decàleg de Protecció de Dades, APDCAT

La pandèmia generada per la COVID-19 ha accentuat l’ús d’Internet i el teletreball de manera exponencial.  

Per tal d’apropar conceptes relacionats amb la protecció de dades en aquest context, l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades ha elaborat un Decàleg de Protecció de Dades.

Guia i eina bàsica d'anonimització (AEPD)

L'Agència Espanyola de Protecció de Dades (AEPD) ha publicat la ‘Guia bàsica d'anonimització’, un document elaborat per l'Autoritat Nacional de Protecció de Dades de Singapur (PDPC) i que, en col·laboració amb aquesta autoritat, s'ha traduït pel seu valor didàctic i especial interès per a responsables, encarregats de tractaments i delegats de protecció de dades.

Guia pràctica sobre l'avaluació d’impacte relativa a la protecció de dades-Autoritat Catalana de Protecció de Dades

L'Autoritat Catalana de Protecció de dades ha publicat una nova guia pràctica en la que es tracta l'avaluació d’impacte relativa a la protecció de dades.