Accés a la informació pública

Decret 8/2021, de 9 de febrer, sobre la transparència i el dret d'accés a la informació pública

DECRET 8/2021, de 9 de febrer, sobre la transparència i el dret d'accés a la informació pública

Anàlisi de les principals novetats que introdueix en desenvolupament de la Llei 19/2014, del 29 de desembre

Oferta formativa 2021 vinculada amb la transparència i el bon govern

Aquest any 2021 l'oferta formativa impulsada des del Gabinet d'Innovació digital adreçada al món local està plena de propostes d'aprenentatge. Entre les novetats en l'oferta formativa adreçada al món local, es realitzaran:

Jornada: Dret d'accés a la informació: de la doctrina a la realitat

El dia 13 d'octubre va tenir lloc de forma virtual la Jornada "Dret d'accés a la informació: de la doctrina a la realitat" organitzada per la Generalitat de Catalunya. La Jornada va conmemorar la celebració del Dia Internacional per l'Accés Universal a la Informació , un dret que resulta essencial per al funcionament democràtic de les societats. 

Si us ho vàreu perdre o voleu tornar-ho a repetir podeu seguir-ho en el següent enllaç.

Ponderació entre els beneficis i danys en l'accés a la informació pública

El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno de l’Estat fa publica una Resolució en la què s’estableix que els interessats tenen dret a obtenir la ponderació entre els beneficis i danys en l'accés a la informació pública en el cas que calgui fer ponderació.

Recursos d’informació pública per a la cobertura urgent de llocs de treball de serveis essencials i per a la sol·licitud d’ajuts extraordinaris durant l’estat d’alarma amb motiu de la crisi sanitària per la Covid-19

El Cercador d’Informació i Documentació Oficials CIDO ha desenvolupat  dos recursos d’informació pública per a la cobertura urgent de llocs de treball de serveis essencials i per a la sol·licitud d’ajuts extraordinaris durant l’estat d’alarma amb motiu de la crisi sanitària per la Covid-19.

La selecció de places de cobertura urgent per fer front al coronavirus es pot consultar des de l’enllaç http://bit.ly/personal_reforç_coronavirus.

Tens alguna consulta sobre Accés a la informació pública?

Aquest formulari permet realitzar consultes sobre situacions i casuístiques concretes en l'accés a la informació pública als tècnics del Gabinet d'Innovació Digital. 

El contingut d'aquesta consulta no es publicarà en els fòrums de la comunitat. Es tracta de consultes personalitzades. 

Dret d’accés als expedients i dret d’accés a la informació

El dret d’accés a la informació arran de la legislació de transparència ha tingut una evolució diferent a la del dret d’accés als expedients administratius.

Accés a la informació pública

 

Vull donar-me d'alta/baixa a la comunitat de Govern obert

Informació bàsica sobre protecció de dades:

Responsable del tractament: Diputació de Barcelona

Finalitat del tractament:   Alta en la comunitat de pràctiques de Govern Obert per poder participar en els forums i recepció de novetats de la comunitat

Legitimació per tractar les dades: Prestació de serveis de suport en matèria de transparència, dades obertes i bon govern

Destinataris de les dades: No es preveu la cessió de les dades