Destacats

Pla de Mesures Antifrau

L'elaboració de Plans de Mesures Antifrau és un requisit en l'execució dels fons del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (art 6 de l’Ordre 1030/2021, de 29 de setembre). 

Quatre elements bàsics a tenir en compte per posar en marxa el Sistema Intern d'Informació

Us recordem que la Llei 2/2023, del 20 de febrer, reguladora de la protecció de les persones que informin sobre infraccions normatives i de lluita contra la corrupció (https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2023-4513 ), estableix que totes les entitats del sector públic, incloses totes les de l’administració local, han de disposar d’un sistema intern d’informació.

1

#OpenGovWeek2023. Sessió "Com fer l'avaluació de riscos i no morir en l'intent". A càrrec de Lara Baena (Oficina Antifrau de Catalunya)

El 21 de març vam parlar d'un tema que preocupa a molts ens locals: com s’ha de plantejar l’avaluació de riscos i els instruments que la normativa actual demana (ordres HFP 1030/2021 i HFP 55/2023) en l’aplicació i gestió dels fons Next Generation.

Amb el webinar Com fer l'avaluació de riscos i no morir en l'intent a càrrec de Lara Baena, consultora de l’Oficina Antifrau de Catalunya hem posat sobre la taula tot el procés i conceptes que entren en joc en l’avaluació i tractarem i hem vist com s’ha de realitzar aquesta avaluació.

Tipologia documental DACI (Declaració d'absència de conflicte d'interès) a SeTDIBA

Arrel de la necessitat normativa que regula els procediments d'execució del Pla de recuperació, transformació i resiliència, les Declaracions d'absència de conflicte d'interès (DACI) resulten un instrument fonamental per acomplir amb els requeriments legals.

Pla de mesures antifrau. Models i documents

Els documents públicats es publiquen amb la llicència creative commons tipus by-sa. Aquesta llicència indica que està permès el seu ús i la creació d'obres derivades sempre i quan a) es reconegui de forma explícita la font i autoria original i  b) les obres derivades que es generin s'alliberin sota idèntics termes.

Vull donar-me d'alta/baixa a la comunitat de Transparència i govern obert

En donar-te d'alta a la comunitat, rebràs setmanalment el nostre butlletí de novetats.

Informació bàsica sobre protecció de dades:

Responsable del tractament: Diputació de Barcelona

Finalitat del tractament:   Alta en la comunitat de pràctiques de Govern Obert per poder participar en els forums i recepció de novetats de la comunitat

Legitimació per tractar les dades: Prestació de serveis de suport en matèria de transparència, dades obertes i bon govern