Article ‘La informació "en poder" de les administracions públiques a Catalunya, fonament per a la inaplicació de l’article 19.4 de la Llei 19/2013’ (Òliver Garcia Muñoz)

Avui us volem fer arribar l’article La informació "en poder" de les administracions públiques a Catalunya, fonament per a la inaplicació de l’article 19.4 de la Llei 19/2013’, publicat per Òliver Garcia Muñoz, analista en transparència i bon govern, a la Generalitat de Catalunya.

Trobareu aquesta publicació a l’espai temàtic de la Gestió de la informació: transparència i protecció de dades, de l’Escola d’Administració Pública de Catalunya (EAPC):

https://formaciooberta.eapc.gencat.cat/espaistematics/gestio-dades/la-informacio-en-poder-de-les-administracions-publiques-a-catalunya-fonament-per-a-la-inaplicacio-de-larticle-194-de-la-llei-192013.html

Us convidem a llegir, detingudament, l’article d’Òliver Garcia!

Materials de suport: