Sala de ponents

En aquest espai trobareu articles elaborats per experts en els diferents àmbits de la comunitat i experiències i bones pràctiques explicades pels seus protagonistes. 


De la transparència al govern obert
Mar Lobato Díaz
Tècnica de Govern Obert de l'Ajuntament de Rubí. Periodista. 

Construcció d’un sistema d’integritat pública
Maria Begoña Ballvé Jerez
Interventora de l’Ajuntament de Mollet del Vallès. Compliance officer de l’Ajuntament. Responsable de l’Assessoria Jurídica i Compliance.


 

L’obertura de dades en un municipi de dimensió mitjana
Hugo Barrós
Tècnic superior de Presidència (TAG de Secretaria) de l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès. Responsable de transparència i govern obert. Delegat de Protecció de Dades.
Tutor del grau de Gestió i Administració Pública (UOC/UB).

 

El quadre de classificació i el catàleg de processos/sèries i, el quadre de tipus documental
Oficina de Patrimoni Cultural de la Diputació de Barcelona
 

El Govern Obert i el Bon Govern: MATCH! (per necessitat)
· Ascen Moro (Cap del Departament de Govern Obert; Delegada de Protecció de dades - Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat)

· Sandra González Aguilera (Tècnica de la Unitat de Transparència i Accés a la informació - Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat )

 El llenguatge clar, una clau per obrir la transparència
Rafa Camacho
Politòleg, investigardor sènior i gestor de projectes i comunicació en la Fundació NovaGob. Responsable del Canal XARXA FEMP per la Transparència i la Participació Ciutadana

 


 

   Dades, intel·ligència artificial i serveis públics: 
   Què he de saber-ne com a Ajuntament?

   Paula Boet Serrano
   Responsable de drets digitals. Ajuntament de Barcelona

   Michael Donaldson Carbón
   Comissionat d'innovació digital. Ajuntament de Barcelona


L’avaluació del compliment normatiu, una eina de millora de la transparència
Esther Pano Puey
Coordinadora de l'Observatori de Govern local. Fundació Carles Pi i Sunyer

 

L'ordenança tipus de transparència de la FEMP: la importància de tenir-ho regulat
Joaquin Meseguer
Coordinador del grup de treball de transparència i accés a la informació. Xarxa d'entitats per la Transparència i Participació Ciutadana (FEMP)
 

La comunicació com a eina de transparència i govern obert als ajuntaments
Amalia López Acera
Experta en comunicació digital en les administracions públiques