Sala de ponents

En aquest espai trobareu articles elaborats per experts en els diferents àmbits de la comunitat i experiències i bones pràctiques explicades pels seus protagonistes. 


De la transparència al govern obert
Mar Lobato Díaz
Tècnica de Govern Obert de l'Ajuntament de Rubí. Periodista.

 


Construcció d’un sistema d’integritat pública
Maria Begoña Ballvé Jerez
Interventora de l’Ajuntament de Mollet del Vallès. Compliance officer de l’Ajuntament. Responsable de l’Assessoria Jurídica i Compliance.


 


L’obertura de dades en un municipi de dimensió mitjana
Hugo Barrós
Tècnic superior de Presidència (TAG de Secretaria) de l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès. Responsable de transparència i govern obert. Delegat de Protecció de Dades.
Tutor del grau de Gestió i Administració Pública (UOC/UB).