Sala de ponents

En aquest espai trobareu mensualment articles elaborats per experts en els diferents àmbits de la comunitat i experiències i bones pràctiques explicades pels seus protagonistes. 


De la transparència al govern obert
Mar Lobato Díaz
Tècnica de Govern Obert de l'Ajuntament de Rubí. Periodista

 


Construcció d’un sistema d’integritat pública
Maria Begoña Ballvé Jerez
Interventora de l’Ajuntament de Mollet del Vallès. Compliance officer de l’Ajuntament. Responsable de l’Assessoria Jurídica i Compliance.