Pla de Mesures Antifrau

L'elaboració de Plans de Mesures Antifrau és un requisit en l'execució dels fons del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (art 6 de l’Ordre 1030/2021, de 29 de setembre). 

El conjunt de recursos que ofereix Diputació de Barcelona en relació a l'elaboració i execució dels Plans de Mesures Antifrau s'organitzen al voltant de 3 eixos: Models i instruments, Formació vinculada al PMA i Campanyes de sensibilització i comunicació.

Pla de mesures antifrau. Models i instruments 

En aquest apartat trobareu el model de Pla de Mesures Antifrau que la Diputació de Barcelona ofereix al conjunt d’ens locals que vulguin elaborar el seu propi Pla. [+ info]

Així mateix, també disposeu del Model de Pla de Mesures Antifrau coordinat per la Diputació de Barcelona i la Federació Catalana de Municipis i elaborat pel Dr. Rafael Jiménez Asensio, el qual trobareu disponible a través de l’accés restringit de la FMC [+info].

Formació vinculada al PMA (properament)

El model de Pla de Mesures Antifrau proposa com a mesura preventiva l'impuls de la formació adreçada a responsables polítics i empleats públics. En aquest sentit, des de la Diputació de Barcelona es publicarà al Banc d'Accions Formatives una oferta formativa adreçada als col·lectius afectats pel Pla de Mesures Antifrau. Aquestes activitats permetran acreditar el compliment d'aquesta mesura del Pla.  L'oferta formativa estarà formada per les següents activitats formatives: 

  • Pla de mesures antifrau: instruments i implicacions a la gestió municipal, adreçat a membres del comitè de seguiment del pla de mesures.

  • La prevenció i gestió dels conflictes d’interessos, el frau i la corrupció en els àmbits de la contractació i les subvencions, adreçat al personal afectat de forma directa pel PMA

  • Pla de mesures antifrau: què és i què implica en la gestió diària, adreçat a tècnics municipals i amb un caire més divulgatiu.

Campanyes de sensibilització i comunicació

El model de Pla de Mesures Antifrau proposa com a mesura preventiva la realització d'accions de sensibilització tant per als treballadors públics com per a la ciutadania, per tal de donar a conèixer el Pla, els codis de conducta i ètica aprovats, el canal d'alertes i els indicadors d'alerta.

En aquest sentit des de Diputació de Barcelona s'ofereix als ens locals materials per a la sensibilitació tant interna com de la ciutadania. Aquests materials estan pensats per a ser personalitzats pels ajuntaments i utilitzats en les seves pròpies xarxes i mitjans de comunicació.

El Pla de Mesures Antifrau

Cartell [+]

Vídeo

Descàrrega [+]

Codi de conducta dels alts càrrecs

Cartell [+]

Vídeo

Descàrrega [+]

Agenda dels alts càrrecs i registre de grups d'interès

Cartell [+]

Vídeo

Descàrrega [+]

Podeu accedir als Plans de Mesures Antifrau a través del CIDO.