Guia "Redacció i publicitat de documents administratius que contenen dades de caràcter personal"

Si heu de tractar amb informació pública que conté dades de caràcter personal de persones físiques i de la qual s’hagi de donar publicitat activa o fer efectiu el dret d’accés d’acord amb la normativa de transparència, us recomanem el document Redacció i publicitat de documents administratius que contenen dades de caràcter personal, publicat al web del Municat per la Xarxa de Governs Oberta.

Aquesta guia estableix una sèrie de recomanacions i criteris que us ajudaran a redactar i a donar publicitat a aquells documents administratius que continguin dades de caràcter personal, ja que en la vostra gestió del dia a dia recopileu, tracteu i emmagatzemeu gran quantitat d’informació pública que s'ha de publicar, per exemple, al Portal de Transparència.

La guia consta de 3 apartats principals, relacionats amb el tema de les dades de caràcter personal:

  • Redacció de documents administratius

  • Publicació d’actes administratius

  • Notificacions d’actes per mitjà d’anuncis

Cal tenir present, però que cal estar en cada moment al que disposa la normativa de protecció de dades.

Si voleu consultar-ne el contingut us deixem l’enllaç AQUÍ.

Trobareu més informació al web de Municat: https://municat.gencat.cat/ca/Temes/Transparencia/proteccio-de-dades-de-caracter-personal/

Guia elaborada el juliol de 2021 per la Xarxa de Governs Oberts.

També posem al vostre abast la Infografia que hem elaborat amb recomanacions i criteris que us ajudaran a redactar i a donar publicitat a aquells documents administratius que contenen dades de caràcter personal:

Infografia sobre la Guia "Redacció i publicitat de documents administratius que contenen dades de caràcter personal"

Informació relacionada: