L’AOC impulsarà un servei comú de bústia ètica adreçat als ens locals

Des del Consorci AOC s’està treballant per començar a oferir un servei tecnològic comú de bústia ètica adreçat als ens locals

La Directiva (UE) 2019/1937 de protecció de persones alertadores estableix unes normes mínimes comunes per protegir les persones que denunciïn determinades infraccions del dret de la Unió. En aquest sentit, va posar de manifest el paper clau que desenvolupen les persones alertadores per prevenir i descobrir infraccions, casos de frau i corrupció i altres conductes que lesionen greument l’interès públic.

Per tal d'ajudar a donar resposta a la Directiva (UE) 2019/1937 de protecció de persones alertadores la Comissió Executiva del Consorci AOC va aprovar el passat 20 d’octubre impulsar la iniciativa d’oferir un servei tecnològic comú de bústia ètica adreçat als ens locals i per aquest motiu s’està treballant per poder començar a fer pilots durant el primer trimestre de 2022. Quan finalitzin els pilots es farà un desplegament a tots els ens locals que ho sol·licitin i tinguin un pla d’actuació d’integritat.

Des de l'AOC informen que, tot i que els Estats membres l’haurien de transposar com a molt tard el 17 de desembre de 2021, de moment, no es té coneixement que l’estat espanyol ho faci properament.

Des de la Xarxa de Governs Transparents de Catalunya s' està analitzant si es poden oferir materials que facilitin a tots els ens locals l’impuls del bon govern.

També posem a la vostra disposició les conclusions i recomanacions de l’Oficina Antifrau de Catalunya, recollides en el document Canal intern d'alertes. Reflexions en relació amb la implantació de canals interns d’alertes en els ens públics: exigències normatives.

Trobareu la notícia completa al web de l'AOC.

Informació relacionada:

2 comentaris

Brunet Rivero, Míriam

Bon dia,

Ja està disponible l'adhesió al nou servei de bústia ética de l'AOC?

Gràcies.

Gomez Sanchez, Carol

Bon dia Miriam,

Ens indiquen des de l'AOC que ja es pot demanar a la pròpia AOC https://www.aoc.cat/serveis-aoc/bustia-etica/.

Salutacions,