Què necessiten els ens locals per implantar projectes de dades obertes?

Posem al vostre abast de forma gràfica l'anàlisi de la situació, dificultats i necessitats sobre les dades obertes dels ens locals de fins a 50.000 habitants.

La infografia de Dades obertes 2021 recull les dades de l’enquesta realitzada al 2021.

Gairebé la meitat dels ajuntaments enquestats (49%) ha contestat que han dut a terme accions per publicar dades obertes en el seu ajuntament, davant el 44% que no ha fet cap acció. El 7% no sap si se n’ha dut a terme cap.

Pel que fa a les millores necessàries, totes les proposades són qualificades de necessàries per la majoria dels enquestats (més del 74%), sobretot la formació en obertura de dades (88%) i l’elaboració d’un inventari de dades reutilitzables (88%), seguint exactament el mateix patró detectat l’any 2017.

Els ens locals de ­fins a 20.000 habitants concentren les majors necessitats de formació i suport en l’elaboració de l’estratègia de dades obertes.

Podeu descarregar la infografia completa en format PDF.

També podeu accedir al contingut total de l'informe a la comunitat: https://governobert.diba.cat/enquesta2021

1
Temes:
Dades obertes
1
Categories:
General