Bon govern i integritat institucional

PMA-actualització del Mapa de Riscos i matriu d'avaluació

Com ja us vam presentar en la Setmana del Govern Obert 2022, en la Comunitat Virtual de Transparència i Govern Obert trobareu el conjunt de recursos que ofereix Diputació de Barcelona en relació a l'elaboració i execució dels Plans de Mesures Antifrau s'organitzen al voltant de 3 eixos: Models i instruments, Formació vinculada al PMA i Campanyes de sensibilització i comuni

Resum activitats de la Setmana del Govern Obert 2022 #OpenGovWeek 2022

La setmana del 16 al 20 de maig del 2022, s'ha realitzat la #OpenGovWeek - Setmana del Govern Obert, on la Diputació de Barcelona, per mitjà del Gabinet d'Innovació Digital, i en concret a través de la comunitat de Transparència i Govern Obert, ha participat amb diferents activitats. 

Pla de Mesures Antifrau

L'elaboració de Plans de Mesures Antifrau és un requisit en l'execució dels fons del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (art 6 de l’Ordre 1030/2021, de 29 de setembre). 

El Síndic de Greuges publica l'Informe sobre transparència, accés a la informació pública i bon govern. Març 2022

El Síndic de Greuges ha publicat l'Informe anual que mesura l'estat de la transparència, l'accés a la informació pública i el bon govern de les institucions públiques catalanes. 

Les dades que s’analitzen en aquests informe corresponen a l’any 2020 −excepte en el cas de l’anàlisi dels portals de transparència i del test del sol·licitant ocult, que s’han portat a terme l’any 2021−.

En aquesta notícia destaquem algunes de les reflexions i recomanacions que consten en l'informe així com les eines i recursos que des del Gabinet d'Innovació Digital de la Diputació de Barcelona us facilitem per ajudar-vos a donar resposta a la Llei 19/2014.

Hem millorat l'apartat 'Bon govern'

Durant els darrers mesos hem anat incorporant diversos recursos per ajudar els ens locals en la gestió del seu bon govern. És per aquest motiu que hem reestructurat l’apart Bon govern a la Comunitat de Transparència i Govern Obert.

Arran de l’aparició de diverses guies relacionades amb els sistemes d’integritat pública i les mesures antifrau hem incorporat dos subapartats més, que us ajudaran, a poder consultar els recursos amb més facilitat.

Hem actualitzat el mapa de bones pràctiques de Bon govern

Si disposeu de Pla estratègic de Bon govern i ens el voleu fer arribar no us ho penseu dues vegades!

Esparraguera, bona pràctica en la publicació del seguiment del PAM

El món local està ple de bones pràctiques que és important visualitzar i des de la comunitat de Transparència i Govern Obert ens agrada mostrar totes aquelles bones pràctiques que ens feu arribar.

Avui us presentem una bona pràctica referent a la publicació dels plans i programes destacats de l'ens local.

Campanyes de sensibilització i comunicació dels Plans de Mesures antifrau

El model de Pla de Mesures Antifrau proposa com a mesura preventiva la realització d'accions de sensibilització tant per als treballadors públics com per a la ciutadania, per tal de donar a conèixer el Pla, els codis de conducta i ètica aprovats, el canal d'alertes i els indicadors d'alerta.

Què és un Pla de Mesures Antifrau

Plans de Mesures Antifrau vídeo explicatiu per ens locals 

Play video
1