El Sistema d’Integritat Institucional, element essencial per a les AAPP que executen fons del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (PRTR)

Sabeu a què ens referim quan parlem de Sistema d’Integritat Institucional? Doncs podríem definir-ho com un instrument de caràcter essencialment preventiu, dirigit a millorar la infraestructura ètica de la nostra organització pública, a prevenir la corrupció i les conductes públiques inadequades i, en conseqüència, a consolidar la confiança ciutadana en les nostres institucions.

Per tal de saber què heu de fer en matèria de prevenció i lluita contra el frau aquelles entitats que executeu o gestioneu fons del Pla de Recuperació, Transformació y Resiliència (d’ara endavant PRTR) us informem que el mes de setembre es va publicar l’Ordre ministerial (HFP/1030/2021, de 29 de setembre), per la qual es configura el sistema de gestió del PRTR en què es determina l’obligació de disposar, en un termini inferior a 90 dies des de l'entrada en vigor de l'Ordre per aprovar aquestes mesures (és a dir, abans del 29 de desembre de 2021) −per part de les entitats que intervingueu en la gestió d’aquests fons europeus−, d’un Pla de mesures antifrau (un Pla d’Integritat Institucional), contemplant-hi mesures de prevenció i detecció del frau, la corrupció i els conflictes d’interessos.

Aquest Pla de mesures antifrau com a base del Sistema d'Integritat Institucional n'ha de permetre la seva detecció, prevenció i correcció, i haurà de ser aprovat per les respectives entitats locals. 

Es tracta d’incorporar mesures com ara codis de conducta, divulgació i formació continuada en valors i ètica pública; sistemes d’alerta i denúncia (bústia ètica, comitès ètics, òrgans de vigilància), i la seva respectiva organització i gestió; anàlisi de riscos de frau i corrupció i mesures per a pal·liar-los en tot el seu cicle (prevenció, detecció, correcció).

També es preveu, com a actuació obligatòria, que els òrgans gestors duguin a terme l'avaluació del risc de frau, identifiquin i categoritzin les situacions en les que es poden produir conflictes d'interessos  i articulin un procediment per abordar els conflictes d'interessos que es puguin suscitar en la gestió dels fons del PRTR. En aquest sentit, caldrà completar la declaració d'Absència de Conflictes d'Interessos (DACI).

Us recomanem que llegiu l’article de Rafael Jiménez Asensio (doctor en Dret per la Universitat del País Basc), en què ressalta breument els aspectes centrals i més destacats de l’Ordre ministerial, així com els requisits que haurà de complir l'esmentat Pla de mesures antifrau de la vostra entitat local:

Sistema de gestión de fondos europeos para las administraciones públicas: medidas de prevención y detección del fraude y de la corrupción”:

https://rafaeljimenezasensio.com/2021/10/04/sistema-de-gestion-de-fondos-europeos-por-las-administraciones-publicas-medidas-de-prevencion-y-deteccion-del-fraude-y-de-la-corrupcion/

Així com també l’article de Concepción Campos Acuña (doctora en Dret per la Universitat de Santiago de Compostel·la) :

¿Cómo diseñar los Planes AntiFraude para los Fondos NGEU?”: http://concepcioncampos.org/no-habra-fondos-ngeu-para-los-corruptos/

Des de la Diputació de Barcelona estem recopilant recursos relacionats amb aquest tema (Sistema d’Integritat Institucional i els instruments que els despleguen) que properament posarem al vostre abast a través de la Comunitat de Transparència. Recordeu donar-vos d'alta a la nostra comunitat si voleu rebre el butlletí de novetats setmanalment: https://governobert.diba.cat/node/411

Mentrestant us deixem amb els següents...

Materials de suport:

Marc de referència del Sistema d’Integritat Institucional: