Informació institucional/ Agenda institucional dels alts càrrecs

Les activitats oficials dels alts càrrecs, és a dir dels responsables polítics escollits per la ciutadania vinculades amb la gestió de la institució. 

Hi han de constar les reunions amb els grups d'interès. 

Què són els grups d'interès?

Són grups d'interès les persones físiques o jurídiques i les organitzacions sense personalitat jurídica que duen a terme activitats susceptibles d'influir directament o indirectament en l'elaboració i l'aplicació de les polítiques públiques, en l'elaboració de propostes normatives o en la presa de decisions, en defensa d'un interès propi o de tercers o d'un interès general.

1. La Xarxa recomana

Consulteu la fitxa per a aquest ítem:

https://municat.gencat.cat/ca/Temes/Transparencia/Items-de-transparencia/1.1.5.Agenda-institucional-alts-carrecs

 

2. Tipus de gestió de la informació

Manual

 

3. Com millorar la informacióc

Recomanem algunes millores sobre la visualització que apareix per defecte:

  • Informar de cada acte previst el títol, la descripció del mateix, la data, l’horari i el lloc. La informació ha d’estar actualitzada i ha de ser de futur, no d’actes ja realitzats.
  • Publicar l’agenda oficial de les reunions i audiències mantingudes pels alts càrrecs amb els grups d’interès.
  • Publicar les activitats obertes a representació institucional, gestió externa, amb la ciutadania... Per tant no s’han de publicar només les reunions de caire intern i de gestió ordinària. Aquesta informació interna és opcional.

 

4. D'on trec la informació

  • Web municipal.
  • Unitats responsables de l’ens local.

 

5. Bones pràctiques

Ajuntament de Pont de Vilomara i Rocafort

Un bon exemple de l'aplicació de l'automatització en els agendes dels alts càrrecs amb el nou mòdul dels webs municipals amb suport de la Diputació: permet mantenir l'agenda dels alts càrrecs de manera integrada al registre de grups d'interès de la Generalitat de Catalunya.A més, alimenta el portal de transparència municipal ofert pel consorci AOC.

https://seu-e.cat/ca/web/elpontdevilomarairocafort/govern-obert-i-transparencia/informacio-institucional-i-organitzativa/informacio-institucional/agenda-institucional-dels-alts-carrecs

https://www.elpont.cat/ajuntament/govern/agenda-politica

https://www.elpont.cat/ajuntament/govern/grups-dinteres/

Ajuntament de Castellar del Vallès

Es poden consultar les dades de l'agenda de l'alcalde en dades obertes: 

https://www.seu-e.cat/ca/web/castellardelvalles/govern-obert-i-transparencia/informacio-institucional-i-organitzativa/informacio-institucional/agenda-institucional-dels-alts-carrecs

 

Ajuntament de Badalona 

El calendari d'activitats de membres de l'oposició

https://www.seu-e.cat/ca/web/badalona/govern-obert-i-transparencia/informacio-institucional-i-organitzativa/informacio-institucional/agenda-institucional-dels-alts-carrecs 

 

Ajuntament de Sant Quirze del Vallès

Un bon exemple de com incrustar al portal de transparència l'agenda de google dels alts càrrecs

https://www.seu-e.cat/ca/web/santquirzedelvalles/govern-obert-i-transparencia/informacio-institucional-i-organitzativa/informacio-institucional/agenda-institucional-dels-alts-carrecs 

6. Material de suport