Quina informació hem d'actualitzar en el portal de transparència aquest mes de febrer?

Amb l'objectiu de donar correcte compliment a la normativa de transparència i d'ajudar-vos en el manteniment i la gestió de la transparència,  mensualment realitzarem un recordatori de quina és la informació que cal actualitzar o revisar per verificar que s'està visualitzant correctament i està actualitzada. 

Mitjançant el portal que facilita el Consorci AOC i d'acord amb les recomanacions de publicació fetes per la Xarxa de Governs Transparents de Catalunya (XGT), us indicarem els items a revisar i d'altres aspectes rellevants a tenir en compte.


 

Items mensuals que recomanem revisar


Items automàtics

En molts àmbits de l'ajuntament, l'activitat que es genera s'informa en aplicatius d'ens supramunicipals o es publica en butlletins oficials. Aquesta informació la recull el portal de transparència mensualment sense que vosaltres hàgiu d'informar expressament aquests items. Us recomanem revisar la informació que es visualitza en els següents items mensualment:

Informació institucional i organitzativa

 • 1.3.7 Convocatòries de personal
 • 1.3.8 Resultats de les convocatries de personal 

Contractes, convenis i subvencions

 • 3.1.6 Registre de factures 
 • 3.3.6 Ajuts atorgats 

Items manuals

Una part de l'activitat diària de l'ens no s'envia a altres administracions o encara no ha estat possible la seva automatìtzació perquè siguin automàtics d'acord amb el portal.

De la mateixa manera que els items automàtics mensuals, també recomanem revisar els següents items amb l'objectiu que la informació que de manera proactiva publiqueu, estigui el màxim d'actualitzada:

Informació institucional i organitzativa

 • 1.1.5 Agenda institucional dels alts càrrecs 
 • 1.1.5 Relació d'obsequis als alts càrrecs
 • 1.1.5 Relació d'invitacions als alts càrrecs
 • 1.3.5 Relació de contractes temporals i d'interinatge 
 • 1.3.9 Llistes de personal per cada procés de formació i/o promoció
 • 1.3.12 Resolucions sobre el règim d'incompatibilitats dels empleats públics

Acció de govern i normativa

 • 2.1.2 Acords de Junta de Govern 
 • 2.1.2 Acords d'òrgans de govern
 • 2.1.3 Resolucions i decrets
 • 2.1.6 Actes administratius amb incidència al domini públic i als serveis públics
 • 2.1.7 Actes objecte de revisió en via administrativa 
 • 2.1.8 Resolucions administratives i judicials rellevants 

Contractes, convenis i subvencions

 • 3.1.7 Relació de proveïdors, adjudicataris i/o contractistes
 • 3.2.6 Resolucions de recursos, actes de desistiment, renúncia i resolució de contractes 
 • 3.2.7 Informe de contractes adjudicats segons el procediment 
 • 3.2.8 Personal adscrit pels concessionaris i retribucions

Participació

 • 6.1.3 Processos participatius en tràmit 
 • 6.1.4 Consultes més freqüents rebudes pels ciutadans o organitzacions 
 • 6.1.8 Agenda i activitats de les associacions


 

FEBRER - Items a revisar 


Informació que s'envia a ens supramunicipals:

En el mes de gener i de febrer, l'ens envia explícitament a diferents administracions supramunicipals la informació dels següents items. Cal revisar si hem enviat la informació i si s'està recollint correctament en el portal. Aquest items són:

Gestió econòmica

 • 4.1.1 Pressupost 
 • 4.1.2 Execució pressupostària trimestral 
 • 4.1.3 Liquidació del pressupost 
 • 4.1.6 Compliment dels objectius d’estabilitat pressupostària
 • 4.2.2 Termini de pagament a proveïdors 


 


Informació relacionada 


I no oblideu...

Si voleu rebre les novetats en matèria de transparència, accés a la informació pública, dades obertes i bon govern només heu de donar-vos d'alta a la comunitat: https://governobert.diba.cat/node/411

I subscriviu-vos al canal de Youtube “Innovació i Governs digitals DIBA”

https://www.youtube.com/channel/UCDsVucMrrRwtEqqhzIpQvzA

1
Etiquetes:
#transparencia
1
1
Categories:
General