Reflexions sobre la protecció de persones alertadores - Rosa Maria Pérez (Oficina Antifrau de Catalunya)

Aquesta setmana posem al vostre abast un article de Rosa Maria Pérez, cap de l'Àrea de Legislació i Assumptes Jurídics, de l'Oficina Antifrau de Catalunya, "Nou mesos per a la transposició de la directiva sobre protecció de persones alertadores: tenim alguna feina feta? Una qüestió que hem d'abordar des de diferents perspectives jurídiques".

L'objecte d'aquest article, com ja diu la seva autora, és el de tractar el dret que tenen les persones alertadores de ser protegides de qualsevol forma de represàlia, incloses les amenaces i les temptatives de represàlia. I això perquè s'haurà de començar a reflexionar seriosament també sobre aquest dret, i específicament a partir de la Directiva (UE) 2019/1937, del Parlament Europeu i del Consell, de 23 d’octubre de 2019, relativa a la protecció de les persones que informen sobre infraccions del Dret de la Unió que s’haurà de transposar al Dret intern com a molt tard el 17 de desembre, tret de les excepcions previstes en la mateixa Norma.

Trobareu l'article complet a:

Nou mesos per a la transposició de la directiva sobre protecció de persones alertadores: tenim alguna feina feta?

Informació relacionada: