Article 'Canals de denúncia i Plans Antifrau' (Concepción Campos)

Avui volem compartim amb vosaltres un article elaborat per Concepción Campos, titulat Canales de denuncia y Planes Antifraude, i que trobareu al seu blog.

En aquest interessant article la seva autora ens exposa la qüestió relacionada amb la transposició de la Directiva (UE) 2019/1937 del Parlament Europeu i del Consell, de 23 d'octubre de 2019, relativa a la protecció de les persones que informin sobre infraccions de la Unió.

La data límit per a la transposició de la Directiva era el 17 de desembre de 2021.

Us convidem a llegir l’article detingudament!

https://concepcioncampos.org/canales-de-denuncia-y-planes-antifraude/

Informació relacionada:

Marc de referència del Sistema d’Integritat Institucional: