Bona pràctica: com mostrar dades de l'ítem "Atenció ciutadana"

El Servei d'Atenció a la Ciutadania (SAC) és un servei integral d'atenció presencial, telefònica i telemàtica per facilitar a la ciutadania la gestió i els tràmits amb la institució i també sobre el municipi.

Aquesta setmana us destaquem un parell d’ajuntaments que ens han fet arribar les seves bones pràctiques en quant a l’ítem d’Atenció ciutadana. Es tracta de l’Ajuntament de Manlleu i de l’Ajuntament de Rubí.

En l’exemple que us proposem de l’Ajuntament de Rubí, es mostra la informació de les visites realitzades per la ciutadania a les Oficines d'Atenció Ciutadana de l'ajuntament mitjançant la creació de visualitzacions interactives a partir dels datasets (conjunt de dades) publicats al portal de dades obertes. Es tracta de facilitar la comprensió i consulta per a tot tipus de públic de les seves dades obertes, que connectades amb els propis datasets, s'actualitzen diàriament.

Amb una llista de filtres (interactiu) i gràfics de tipus divers -diagrames de pastís, de barres i lineals, entre altres-, se’ns mostren dades dels minuts d'espera i d'atenció, nombre de visites i nombre de tràmits per visita, nombre total de visites, dies i gestors; nombre de visites per torn, per oficines, per hores o bé per cua depenent de l'àmbit d’informació sol·licitada (tràmits, padró, beques menjador, cadastre...); torns de matí/tarda.

En el cas de l’Ajuntament de Manlleu es mostra la informació de l’Oficina d’Atenció Ciutadana (OAC) en Infografies de dades vinculades a datasets publicats al portal municipal de dades obertes relatives a funcionament de serveis.

Tenim l’exemple d’Infografies que mostren les dades d'atenció a l'OAC durant el confinament domiciliari per la crisi del covid19, entre altres, o bé Infografies que mostren el total d’entrades d’avisos d'incidències a la via pública, queixes i suggeriments i la tipologia del canal d’entrada, mitjançant uns gràfics que també són extrets de datasets.

Les trobareu a l'apartat de dades de Serveis de l’Ajuntament de Manlleu.

La publicació d'aquest ítem al Portal de la transparència no prové expressament d’un mandat de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern (LTC). No obstant això, i tenint en compte que les obligacions de transparència activa de la Llei és de continguts mínims, es recomana difondre aquesta informació a la ciutadania.

És per aquest motiu -i amb la finalitat de facilitar i orientar als ens locals el compliment de les obligacions de publicitat activa derivades de la normativa de transparència- que el Grup de treball de Transparència Local, el qual forma part de la Xarxa de Governs Transparents de Catalunya, ha elaborat la fitxa explicativa respecte a l’ítem de transparència Atenció ciutadana que forma part del bloc “Serveis i tràmits”. Aquesta fitxa conté la informació a publicar i la periodicitat de la seva actualització, entre altra informació.

Us convidem a fer-hi una ullada: https://municat.gencat.cat/ca/Temes/Transparencia/Items-de-transparencia/5.2.1.Atencio-ciutadana

Ítems relacionats:

Materials de suport: