Serveis / Atenció ciutadana

El Servei d'Atenció a la Ciutadania (SAC) es tracta d’un servei integral d'atenció presencial, telefònica i telemàtica per facilitar a la ciutadania la gestió i els tràmits amb la institució i també sobre el municipi.

 

1. La Xarxa recomana

Consulteu la fitxa per a aquest ítem:

https://municat.gencat.cat/ca/Temes/Transparencia/Items-de-transparencia/5.2.1.Atencio-ciutadana

 

2. Tipus de gestió de la informació

Automàtica amb dades obertes.

Aquest ítem manual permet informar de les diferents oficines d’atenció ciutadana. Per a molts ens amb múltiples punts d’atenció seguirà amb el mateix format. Ara bé, per a tots aquells ens que disposin d’un únic punt d’atenció ciutadana, aquest ítem ara també pot ser automàtic amb dades obertes, a partir, tot mostrant les dades associades amb la informació vinculada a “Atenció ciutadana” informada a Municat.

 

3. Com millorar la informació

Recomanem algunes millores sobre la visualització que apareix per defecte:

 

  • Oferir informació actualitzada i facilitar una tramitació àgil a la ciutadania
  • Atendre les queixes, consultes i propostes de la ciutadania amb agilitat i de forma personalitzada
  • Oferir assessorament i orientació sobre els dubtes i qüestions plantejades per la ciutadania
  • Oferir un espai d'atenció confortable, proper i accessible
  • Disposar d’una Carta de Serveis que reculli els drets, drures i compromisos de lainstitució en aquest àmbit
  • Informar bé sobre l’horari, l’adreça, el telèfon, correu electrònic, i quines gestions es poden dur a terme. També es facilitarà l’accés a les diferents xarxes socials on estigui present, així com qualsevol altre mecanisme de comunicació.

 

4. D'on trec la informació

La necessitat d’informar a la ciutadania a través d’un servei no prové de cap mandat legal sinó que forma part dels principis bàsics que han d’inspirar qualsevol institució pública.

 

5. Bones pràctiques