Serveis / Atenció ciutadana

El Servei d'Atenció a la Ciutadania (SAC) es tracta d’un servei integral d'atenció presencial, telefònica i telemàtica per facilitar a la ciutadania la gestió i els tràmits amb la institució i també sobre el municipi.

 

1. La Xarxa recomana

Consulteu la fitxa per a aquest ítem:

https://municat.gencat.cat/ca/Temes/Transparencia/Items-de-transparencia/5.2.1.Atencio-ciutadana

 

2. Tipus de gestió de la informació

Automàtica amb dades obertes.

Aquest ítem manual permet informar de les diferents oficines d’atenció ciutadana. Per a molts ens amb múltiples punts d’atenció seguirà amb el mateix format. Ara bé, per a tots aquells ens que disposin d’un únic punt d’atenció ciutadana, aquest ítem ara també pot ser automàtic amb dades obertes, a partir, tot mostrant les dades associades amb la informació vinculada a “Atenció ciutadana” informada a Municat.

 

3. Com millorar la informació

Recomanem algunes millores sobre la visualització que apareix per defecte:

 

  • Oferir informació actualitzada i facilitar una tramitació àgil a la ciutadania
  • Atendre les queixes, consultes i propostes de la ciutadania amb agilitat i de forma personalitzada
  • Oferir assessorament i orientació sobre els dubtes i qüestions plantejades per la ciutadania
  • Oferir un espai d'atenció confortable, proper i accessible
  • Disposar d’una Carta de Serveis que reculli els drets, drures i compromisos de lainstitució en aquest àmbit
  • Informar bé sobre l’horari, l’adreça, el telèfon, correu electrònic, i quines gestions es poden dur a terme. També es facilitarà l’accés a les diferents xarxes socials on estigui present, així com qualsevol altre mecanisme de comunicació.

 

4. D'on trec la informació

La necessitat d’informar a la ciutadania a través d’un servei no prové de cap mandat legal sinó que forma part dels principis bàsics que han d’inspirar qualsevol institució pública.

 

5. Bones pràctiques

Ajuntament de Castellar del Vallès

Definició del Servei

https://seu.castellarvalles.cat/46297/servei/2411/