Tràmits / Proposta d'actuació o millora i suggeriments

Les propostes d’actuació o millora i els suggeriments, amb relació amb el funcionament dels serveis públics,  realitzats pels ciutadans a l’Ajuntament, per mitjà del Portal de la Transparència, o per qualsevol altre mitjà que escullin els ciutadans.

S’han de donar a conèixer de manera anonimitzada.

 

1. La Xarxa recomana

Consulteu la fitxa per a aquest ítem:

https://municat.gencat.cat/ca/Temes/Transparencia/Items-de-transparencia/5.1.6.Proposta-actuacio-millora-suggeriments

 

2. Tipus de gestió de la informació

Manual.

 

3. Com millorar la informació

Recomanem algunes millores sobre la visualització que apareix per defecte: 

  • Fer pública la relació dels suggeriments i propostes de millora rebudes, i les queixes formulades, tot agrupat per temàtiques , i amb especial referència a aquelles que hagin estat recollides per l’Ajuntament, i comportat millores als serveis públics municipals.
  • Oferir la informació en formats de DADES OBERTES.

 

4. D'on trec la informació

Dels serveis d’atenció a la ciutadania de l’Ajuntament.

 

5. Bones pràctiques

 

Ajuntament de Sant Quirze del Vallès

Ofereix el formulari en línia per presentar consultes, queixes i/o suggeriments, i afegeix directament a l’indicador una valoració de les mateixes, amb els resultats actualitzats anualment.

Informa sobre el seu estat, la temàtica o servei gestor, i on s’han presentat.

Addicionalment, presenta de forma gràfica les dades dels diferents informes que ha dut a terme el Síndic Municipal de Greuges.

https://www.seu-e.cat/ca/web/santquirzedelvalles/govern-obert-i-transparencia/serveis-i-tramits/tramits/suggeriments-queixes-i-propostes

 

Ajuntament de Barcelona

Presenta la relació completa de peticions, propostes, queixes ciutadanes, en format de dades obertes, en CSV o XLS.

https://opendata-ajuntament.barcelona.cat/data/ca/dataset/iris/resource/0939fbf5-952e-4a89-8867-9dce9bcc5d04