Tràmits / Catàleg de tràmits i procediments

La relació dels procediments administratius relacionats amb l’exercici de les competències i la prestació dels diferents serveis de l’Ajuntament. Per a cada tràmit o procediment cal indicar si està disponible en format electrònic, el sentit del silenci administratiu i les vies de reclamació i recursos que es poden interposar.

 

1. La Xarxa recomana

Consulteu la fitxa per a aquest ítem:

https://municat.gencat.cat/ca/Temes/Transparencia/Items-de-transparencia/5.1.8.Cataleg-tramits-procediments

 

2. Tipus de gestió de la informació

Automàtica.

 

3. Com millorar la informació

Recomanem algunes millores sobre la visualització que apareix per defecte: 

  • Donat l’elevat nombre de tràmits i procediments que es poden interposar davant d’un ajuntament, és recomanable oferir la relació estructurada per temàtiques, per facilitar la seva localització. També oferir accessos directes als tràmits més sol·licitats.
  • Posar a disposició ciutadana un cercador dels tràmits per paraules clau.
  • Publicar en cada tràmit l’enllaç amb el corresponent formulari o model d’instància per realitzar la sol·licitud.
  • Enllaçar aquest mateix indicador amb l’indicador corresponent al 5.3.9. Catàleg de dades i documents interoperables amb altres administracions , per facilitar la seva eventual cerca ciutadana.

 

4. D'on trec la informació

  • De la Seu electrònica municipal, on preceptivament han d’estar publicats tots els tràmits i procediments corresponents als serveis municipals.
  • Dels serveis d’atenció al ciutadà de l’Ajuntament, on habitualment es disposa del Catàleg de tots els tràmits i procediments que es poden realitzar.

 

5. Bones pràctiques

Ajuntament de Terrassa

Publica el Catàleg de tràmits , amb un menú contextual de tràmits per temes i destacant els tràmits més freqüents, i posa a disposició un cercador i els models d’instàncies per fer les sol·licituds.

https://seuelectronica.terrassa.cat/web/seu/inici

 

Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat

Publica el Catàleg de tràmits , amb un menú contextual amb els apartats més destacats o sol·licitats per la ciutadania, i posa a disposició un cercador amb diversos possibles filtres. Enllaça directament amb els models d’instàncies o formularis per fer les sol·licituds.

https://www.santfeliu.cat/go.faces?xmid=23240

 

Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet

Publica el Catàleg de tràmits, en una pàgina amb diverses pestanyes que permeten veure’ls organitzats per àmbits, accedir directament als més freqüents, fer cerques avançades, o realitzar consultes dels tràmits personals.

https://oiac.gramenet.cat:10003/RegistreTelematic/CercadorTramits.aspx?&lang=CAT&h=1