Tràmits / Catàleg de tràmits i procediments

La relació dels procediments administratius relacionats amb l’exercici de les competències i la prestació dels diferents serveis de l’Ajuntament. Per a cada tràmit o procediment cal indicar si està disponible en format electrònic, el sentit del silenci administratiu i les vies de reclamació i recursos que es poden interposar.

 

1. La Xarxa recomana

Consulteu la fitxa per a aquest ítem:

https://municat.gencat.cat/ca/Temes/Transparencia/Items-de-transparencia/5.1.8.Cataleg-tramits-procediments

 

2. Tipus de gestió de la informació

Automàtica.

 

3. Com millorar la informació

Recomanem algunes millores sobre la visualització que apareix per defecte: 

  • Donat l’elevat nombre de tràmits i procediments que es poden interposar davant d’un ajuntament, és recomanable oferir la relació estructurada per temàtiques, per facilitar la seva localització. També oferir accessos directes als tràmits més sol·licitats.
  • Posar a disposició ciutadana un cercador dels tràmits per paraules clau.
  • Publicar en cada tràmit l’enllaç amb el corresponent formulari o model d’instància per realitzar la sol·licitud.
  • Enllaçar aquest mateix indicador amb l’indicador corresponent al 5.3.9. Catàleg de dades i documents interoperables amb altres administracions , per facilitar la seva eventual cerca ciutadana.

 

4. D'on trec la informació

  • De la Seu electrònica municipal, on preceptivament han d’estar publicats tots els tràmits i procediments corresponents als serveis municipals.
  • Dels serveis d’atenció al ciutadà de l’Ajuntament, on habitualment es disposa del Catàleg de tots els tràmits i procediments que es poden realitzar.

 

5. Bones pràctiques