Nou instrument Visor 2030. Indicadors locals per assolir els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS)

Posem al vostre abast la plataforma Visor 2030 configurada amb una bateria d’indicadors de base municipal sobre la realitat social, econòmica i mediambiental de la província de Barcelona concebuda per oferir informació sobre el grau d’assoliment dels Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) de Nacions Unides als municipis i comarques.

Es tracta, doncs, d’un instrument que vol donar resposta al ferm compromís adquirit per la Diputació de Barcelona a l’hora de fer efectiva la implementació i seguiment de l’Agenda 2030 al territori i que permet fer una anàlisi interactiva des de diferents punts de vista per municipis per comarques, per trams de població, per ODS o per indicador. Amb aquest conjunt de dades es pretén incentivar el debat i la reflexió, així com afavorir la millora de presa de decisions.

El Visor 2030 ofereix 52 indicadors a escala municipal que es distribueixen en els diversos ODS.

Avui us volem oferir 2 indicadors en concret relacionats amb el tema de la Transparència:​

El primer, el grau d'actualització de la documentació publicada als apartats del portal de transparència municipal (0-10), elaborat a partir de les dades del Síndic de greuges de Catalunya, on hi trobem dades recollides en forma de:

Velocímetres:

Al centre hi trobareu el valor de l’indicador i a través dels filtres podreu consultar les dades detallades per municipi o agregades per comarca o per tram de població. També podeu fer combinacions entre les seleccions.

També podeu consultar la Taula de resultats pel conjunt de municipis i la seva evolució:

Aquest indicador està inclòs en l’Objectiu 16: promoure societats pacífiques i inclusives per tal d’aconseguir un desenvolupament sostenible, proporcionar accés a la justícia per a totes les persones i desenvolupar institucions eficaces, responsables i inclusives a tots els nivells.

El segon indicador que us volem destacar és el del grau de transformació digital del vostre ens local a partir del govern digital i obert (0-100), elaborat a partir del l’índex de maduresa digital (elaborat pel Consorci d’Administració Oberta de Catalunya) i inclòs en l’Objectiu 17: enfortir els mitjans per a implementar i revitalitzar l’Aliança Mundial per al Desenvolupament Sostenible.

Les administracions locals disposeu d’una solució que us permetrà avaluar el vostre procés de canvi de manera ben senzilla, així com també us facilitarà la presa de decisions per tal d’assolir la vostra transformació digital amb èxit. Per donar resposta a aquesta necessitat, l’AOC ha elaborat l’Índex de Maduresa Digital (IMD).

Grau de maduresa digital:

Podreu comprovar que a banda dels filtres definits, qualsevol dada sobre el gràfic es pot seleccionar, la qual cosa afavoreix una anàlisi de màxima fiabilitat.

Per últim, només destacar que d’acord amb els estàndards internacionals, s’han aplicat cinc criteris per seleccionar la mètrica:

1)    Rellevància global i aplicable a un amplia varietat de característiques de les unitats geogràfiques.

2)    Estadísticament adequats.

3)    Indicadors actualitzats i publicats periòdicament.

4)    Qualitat de dades.

5)    Cobertura màxima (s’assoleix en el 80% dels casos).

La bateria d’indicadors ha estat elaborada per mitjà d’un grup de treball amb la participació de totes les Àrees de la Diputació de Barcelona.

Informació relacionada:

1
1
Categories:
General