Oferta formativa 2022 relacionada amb la transparència, l’accés a la informació pública, el bon govern i les dades obertes

Aquest any 2022 l'oferta formativa impulsada des del Gabinet d'Innovació Digital adreçada al món local està plena de propostes d'aprenentatge!

I és que amb les activitats de formació que us presentem a continuació de ben segur que aprendreu a millorar la gestió de la transparència, l’accés a la informació pública, el bon govern i el món de les dades obertes al vostre ens local.

Som conscients que els desplaçaments sovint dificulten la conciliació amb la feina del dia a dia i és per aquest motiu que hem adaptat els horaris i estructura dels cursos a allò que majoritàriament els treballadors públics necessiteu: sessions periòdiques, curtes, pràctiques, en línia i a primera hora del matí (a excepció de les sessions per a càrrecs electes que són a la tarda).

De moment us oferim un tast amb la denominació del curs i els seus objectius i més endavant ja us anirem informant de les dates en què tindran lloc els cursos.

Estigueu preparats per a un 2022 ple d’oportunitats!

Trobareu la relació de cursos segons l’àmbit a què pertanyin:

 • Transparència

 • Accés a la informació pública

 • Bon govern

 • Dades obertes

TRANSPARÈNCIA
 • Com editar el portal de transparència local

Objectius: Identificar la informació objecte de transparència activa. Conèixer les funcions bàsiques de l'edició del portal de transparència de l'AOC. Conèixer els recursos disponibles per a la seva actualització. Conèixer eines i recursos per transformar la informació administrativa en informació propera al ciutadà.

 • Gestionar la transparència dins de les organitzacions

Objectius: Identificar com organitzar la transparència dins de l'ens local. Conèixer com realitzar la diagnosi de l'estat de la transparència. Adaptar el quadre de seguiment a la realitat dels assistents. Conèixer com adaptar el calendari perpetu de revisió. Conèixer com automatitzar els avisos d'actualització de la informació. Sensibilitzar sobre la importància de que la informació del gestor d'expedients estigui actualitzada i correcta per l'impacte en la visualització des del portal de transparència i des de la carpeta ciutadana.

 • Transparència, accés a la informació, dades obertes: Què puc publicar sense por?

Objectius: Identificar l'impacte de l'elaboració de documents i ús de dades en els ens locals en relació a la transparència, l'accés a la informació pública i les dades obertes. Conèixer com generar correctament documents administratius per facilitar la transparència i la reutilització.

 • Transparència, accés a la informació, dades obertes: com ensortir-se'n sense morir en l’intent

Objectius: Identificar les obligacions i recursos disponibles en matèria de transparència, accés a la informació pública, bon govern i dades obertes.

 • La gestió de la transparència en organismes dependents o vinculats dels ens locals

Objectius: Identificar la informació objecte de transparència activa. Conèixer les funcions bàsiques de l'edició del portal de transparència de l'AOC. Conèixer els recursos disponibles per a la seva actualització. Conèixer eines i recursos per transformar la informació administrativa en informació propera al ciutadà. Identificar com organitzar la transparència dins de l'ens de l’organització.

ACCÉS A LA INFORMACIÓ PÚBLICA
 • La gestió del dret d'accés a la informació pública als ens locals

Objectius: Aproximar el dret d'accés a la informació pública als tècnics dels ens locals. Identificar els passos en la instrucció ordinària dels expedients d'accés a la informació pública.

BON GOVERN
 • Introducció al bon govern i a l'ètica pública

Objectius: Conèixer i aclarir quins són els conceptes bàsics de l'ètica pública. Entendre la importància de la detecció i la gestió dels conflictes d'interessos. Copsar el sentit de disposar d'un Codi ètic als ens locals, i les seves implicacions en la gestió quotidiana de la cultura organitzativa. Conèixer eines i mecanismes relacionats amb l'ètica de l'administració i entendre quin paper juguen en relació amb el bon govern i la qualitat institucional. Compartir i aprendre bones pràctiques.

 • Codi de conducta: conceptes bàsics, recursos disponibles i implicacions en l'organització

Objectius: Conèixer en detall el codi de conducta, les seves implicacions i com implantar-lo dins l'organització. Conèixer els ítems del portal de transparència  relacionats amb el codi de conducta al portal de transparència. Conèixer els recursos de la XGT i la @diba disponibles pels ens locals.

 • Registre de grups d'interès: què és i com integrar la seva gestió en l'agenda dels alts càrrecs  

Objectius: Conèixer en detall en què consisteix el registre de grups d'interès, les seves implicacions i com implantar-lo dins l'organització. Conèixer els ítems del portal de transparència relacionats amb el registre de grups d'interès en al portal de transparència. Conèixer els recursos de la XGT i la @diba disponibles pels ens locals.

DADES OBERTES
 • Dades obertes: per on començo?

Objectius: Conèixer els principis que inspiren les dades obertes i el seu impacte en la transparència. Identificar els recursos disponibles i quins serien els primers passos per a publicar dades obertes en el portal de dades obertes locals.

 • Dades obertes: com implantar un projecte de dades obertes pas a pas

Objectius: Conceptualitzar les fases d'un projecte de dades obertes tant en la seva vessant organitzativa i funcional com tècnica. Identificar els problemes i errors més habituals en aquest tipus de projectes. Identificar pas a pas les fites per a implantar un projecte de dades obertes. Identificar les dades disponibles a l'organització, la qualitat, completesa i l'impacte en la protecció de dades de caràcter personal. Conèixer el procés de publicació de dades en el portal de dades obertes vinculat al portal de transparència. Conèixer els instruments tècnics i el marc normatiu a aprovar en els ens locals. Publicar un conjunt de dades.

Com ja veieu aquest 2022 vindrà ben carregat d'oportunitats per a aprendre.

Estigueu atents al nostre calendari i novetats: https://governobert.diba.cat/set/calendar/calendar

Us recordem que podeu donar-vos d'alta a la nostra comunitat si voleu rebre el butlletí de novetats setmanalment:https://governobert.diba.cat/node/411

I no oblideu...

Subscriviu-vos al canal de Youtube “Innovació i Governs digitals DIBA”:

https://www.youtube.com/channel/UCDsVucMrrRwtEqqhzIpQvzA