La Diputació de Barcelona participa en la VI edició del "Congreso Internacional de Transparencia y Acceso a la Información"

La Diputació de Barcelona va participar en la VI edició del Congreso Internacional de Transparencia y Acceso a la Información que va tenir lloc, en modalitat dual, a Alacant del 27 al 29 de setembre de 2021 i ho va fer a través del grup de treball Experiencias de implementación de la transparencia amb la comunicació Ecosistema de la transparencia. Alianzas para impulsar la experiencia real en municipios de menor dimensión en la provincia de Barcelona, presentada per Magda Lorente, cap de la Secció d’Assistència de Sistemes d’Informació Local, del Gabinet d’Innovació Digital (Àrea d'Innovació, Governs Locals i Cohesió Territorial).

Aquest Congrés centrava la seva atenció, com ja venia fent els darrers anys, en l'intercanvi d'experiències professionals i reflexions acadèmiques sobre la transparència, la participació, la rendició de comptes, la gestió pública responsable, la regulació dels lobbies i la integritat pública, entre d'altres.

Entre altres punts tractats, Magda Lorente ens explica la situació i reptes de futur de la transparència especialment en els municipis de menor dimensió, els quals disposen de menys recursos humans i materials per poder gestionar-la en el seu ens local. I és que la província de Barcelona està formada per un 85% de municipis de menys de 20.000 habitants. El 58% dels municipis són menors de 5.000 habitants; en concret 91 municipis tenen menys de 1.000 habitants.

Magda Lorente ens posa de manifest que des de l’aparició de la normativa de transparència ràpidament van sorgir, a Catalunya, tot un seguit d’iniciatives per ajudar als governs locals. Una de les primeres va ser la creació de la Xarxa de Governs Transparents (XGT) l’any 2015, que fou l’inici d’aquest ecosistema de què parla Magda Lorente i que desenvolupa al llarg de la seva intervenció.

En destaca el paper que juga dins la XGT el Consorci d’Administració Oberta de Catalunya, que a part de facilitar criteris aplicables al món local també facilita la tecnologia mitjançant una plataforma pública on es publica la informació de transparència. El 85% dels ajuntaments de la província de Barcelona utilitzen aquesta plataforma.

També posa de relleu que aquesta plataforma es basa en l’automatització de la publicació de la informació i l’ús de dades obertes.

Us deixem amb la seva intervenció!

I estigueu ben atents perquè ben aviat publicarem els resultats de l’enquesta de Transparència!

Material de suport: