Infografia i glossari d’integritat institucional

L’Oficina Antifrau de Catalunya proporciona recursos que tenen per objectiu ser aplicats en l’entorn professional o organitzatiu dels qui en són destinataris.

Poden presentar-se en diferents formats: guies, llistes de comprovació, infografies, casos resolts, etc., però sempre amb la pretensió última de l’aplicabilitat.

En aquest cas us facilitem l’enllaç al Glossari d’integritat, elaborat per la pròpia Oficina Antifrau.

Aprofitem també per facilitar-vos una Infografia que hem elaborat des de la Comunitat de Transparència i Govern Obert basant-nos en aquest glossari: Integritat institucional. Glossari bàsic

Informació relacionada: