Què necessiten els ens locals en relació a l'àmbit de Bon govern?

Posem al vostre abast de forma gràfica l'anàlisi de la situació, dificultats i necessitats sobre la situació actual de l’àmbit de Bon govern dels ens locals de fins a 50.000 habitants.

La infografia de Dades obertes 2021 recull les dades de l’enquesta realitzada al 2021.

En la majoria dels ajuntaments enquestats (58%) no s’ha aprovat un codi de conducta dels alts càrrecs, menys de la meitat (43% dels ajuntaments) fa publicitat de l’agenda d’activitat dels alts càrrecs, i el 23% de les reunions dels alts càrrec amb els grups d’interès.

Pel que fa a la tinença de codi de conducta per alts càrrecs és clarament més elevada a major població.

L’agenda d’activitat dels alts càrrecs es publica especialment en ens locals a partir de 10.000 habitants.

Pel que fa a les millores necessàries, totes les proposades són qualificades de necessàries per la majoria dels enquestats (més del 74%), sobretot la formació del personal sobre què és el bon govern i quins instruments s’han d’articular als ens locals i també pel que fa als models de documents per articular els instruments de bon govern (77%).

Els ens locals de ­fins a 20.000 habitants concentren les majors necessitats en quant a aquest suport per a elaborar un pla de bon govern o la disponibilitat de models de document per articular el instruments de bon govern.

Podeu descarregar la infografia completa en format PDF.

També podeu accedir al contingut total de l'informe a la comunitat: https://governobert.diba.cat/enquesta2021