Preguntes més freqüents del Decret 8/2021 (Municat)

Sabeu on ha d’estar disponible la informació pública subjecta a publicitat activa?

Sabeu com s’ha d’oferir la informació subjecta a publicitat activa?

Sabeu qui és el subjecte responsable de la informació a publicar?

... Quin ha de ser el període d’actualització de la informació publicada?

... A quin període ha de fer referència la informació subjecta a publicitat activa i quant de temps s’ha de mantenir publicada?

... Existeixen límits aplicables a les obligacions de publicitat activa?

... És necessari fer una avaluació del grau de compliment intern de les obligacions de publicitat activa?

Doncs si esteu interessats/ades en treure l’entrellat d’aquestes i d’altres preguntes us proposem que feu una ullada al web de Municat, on hi trobareu les preguntes més freqüents del Decret 8/2021 pel què fa a la Publicitat activa i al Dret d’accés a la informació pública.

Trobareu tota la informació a la pàgina web del Municat:

Preguntes més freqüents del Decret 8/2021

Informació relacionada:

Materials de suport: