Tràmits / Sol·licitud d'accés a la informació pública

La publicació de l’enllaç al tràmit electrònic de sol·licitud d’accés a la informació pública. El dret d’accés és un dret que complementa la informació que la ciutadania pot obtenir per via de la transparència en obert.

 

1. La Xarxa recomana

Consulteu la fitxa per a aquest ítem:

https://municat.gencat.cat/ca/Temes/Transparencia/Items-de-transparencia/5.1.5.Solicitud-acces-informacio-publica

 

2. Tipus de gestió de la informació

Manual.

 

3. Com millorar la informació

Recomanem algunes millores sobre la visualització que apareix per defecte:

  • Publicar informació sobre com es pot demanar, qui el pot demanar, els límits a l’exercici d’aquest dret i els terminis que té l’administració per respondre
  • Informar sobre el tractament de la informació sol·licitada en el cas que contingui dades personals. En aquest supòsit es podrà donar accés a la informació amb la prèvia ponderació raonada de l’interès públic en la divulgació i el dret de les persones afectades.

 

4. D'on trec la informació

Llei de Transparència catalana (LTC). Articles del 18 al 44 de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.

 

5. Bones pràctiques

Ajuntament de Parets del Vallès

Informació gràfica interactiva amb actualització mensual sobre les peticions d'accés a la informació pública. I enllaç a informació de tràmit de les sol·licituds.

https://www.seu-e.cat/ca/web/paretsdelvalles/govern-obert-i-transparencia/serveis-i-tramits/tramits/sol-licitud-d-acces-a-la-informacio-publica

 

Ajuntament de Sant Cugat

Informació de tràmit de les sol·licituds d'accés a la informació complementat amb informació gràfica sobre les respostes a les sol·licituds d'accés.

https://www.seu-e.cat/ca/web/santcugatdelvalles/govern-obert-i-transparencia/serveis-i-tramits/tramits/sol-licitud-d-acces-a-la-informacio-publica

 

Ajuntament de Castelldefels

Informació de tràmit de les sol·licituds d'accés a la informació complementat amb informació gràfica sobre les respostes a les sol·licituds d'accés.

https://seu-e.cat/es/web/castelldefels/govern-obert-i-transparencia/serveis-i-tramits/tramits/sol-licitud-d-acces-a-la-informacio-publica

 

6. Recursos

Si heu de tractar amb informació pública que conté dades de caràcter personal de persones físiques i de la qual s’hagi de donar publicitat activa o fer efectiu el dret d’accés d’acord amb la normativa de transparència, us recomanem el document Redacció i publicitat de documents administratius que contenen dades de caràcter personal, publicat al web del Municat per la Xarxa de Governs Transparents.  

 

També us facilitem aquesta Infografia amb recomanacions i criteris que us ajudaran a redactar i a donar publicitat a aquells documents administratius que contenen dades de caràcter personal.