‘Confidencialitat de les ofertes. Nou qüestions pràctiques-quatre esquemes’

Avui us presentem un anàlisi sobre l’accés a la informació dels expedients de contractació, elaborat per Juan Carlos García Melián, advocat especialista en contractació pública, transparència i propietat intel·lectual.

Wolters KluwerAquest estudi, que us permetrà resoldre dubtes sobre com funciona l'accés a la informació dels expedients de contractació i la confidencialitat de les ofertes, està compost per 4 esquemes i 9 qüestions pràctiques que tot seguit us enumerem:

I. Per què és important procurar la confidencialitat de determinats documents i informació continguda en les ofertes?

II. Què passa si un licitador no manifesta en el moment de presentar la seva oferta quina informació o documents han de ser tractats com a confidencials?

III. Com es pot evitar la falta de diligència del licitador respecte a la necessitat de designar els documents i informació de la seva oferta que han de ser tractats de forma confidencial?

IV. Qui està obligat a mantenir la confidencialitat?

V. Pot declarar-se com a confidencial tot el contingut de l'oferta?

VI. L'òrgan de contractació ha d'acceptar sense més la declaració de confidencialitat?

VII. Què passa quan via recurs especial es critica una declaració de confidencialitat de la totalitat de l'oferta per un licitador que ha fet una mateixa declaració?

VIII. Com s'identifica quina informació i documents poden ser declarats com a confidencials?

IX. Quines conseqüències pot desencadenar, la denegació d'accés a l'expedient d'una documentació declarada pel licitador com a confidencial?

Trobareu l’anàlisi complet en aquest enllaç.

Informació relacionada: