Coneix els resultats dels grups de treball del II Encuentro de Datos Abiertos

El 14 de setembre ha tingut lloc a Saragossa la II Trobada de dades obertes, després d'una primera edició al 2022 celebrada a Barcelona. Organitzen aquesta trobada Diputació de Barcelona, Diputació de Castelló i Govern d'Aragó. 

Aquest 2023 la trobada té per objecte realitzar una crida urgent a l'acció envers la preservació del medi ambient i comptarà amb professionals, responsables de portals de dades obertes i l'ecosistema de reutilitzadors i usuaris de dades.  

En el marc d'aquesta trobada es presentaran també els resultats dels grups de treball que durant els darrers mesos han elaborat materials i propostes per donar resposta als reptes plantejats pels assistents a la 1a trobada de Barcelona. 

En concret, la Diputació de Barcelona ha coordinat, conjuntament amb la Diputació de Castelló un grup de treball amb l'objectiu d'aconseguir que els treballadors públics desenvolupin coneixements i habilitats necessàries per impulsar la divulgació i ús de les dades obertes així com potenciar-ne l'ús de dades per a la millora de les polítiques públiques.

El repte, sota el lema "capacitats per a l'ús i l'obertura de dades", té per objectiu abordar el canvi cultural cap a l'orientació a la dada des de dins de les organitzacions, identificant les funcions i activitats habituals a les nostres administracions que s'han vist transformades arran de la normalització cada vegada més gran de l'obertura de dades i la gestió basada en dades (no únicament les obertes).

Aquest grup de treball el formen tècnics d'un total de 10 administracions dels àmbits local, autonòmic i estatal, així com especialistes universitaris. Hi han col·laborat de forma activa en els treballs presentats:

 • Xavier Altafulla. Cap de Secció de Bon Govern, Sistemes i Tecnologies de la Informació i comunicacions de l'Ajuntament del Prat de Llobregat
 • Javier Cantón. Docent i investigador. Universitat de Granada
 • Sonia Castro. Coordinadora de la Iniciativa Aporta -dades.gob.es
 • Alba Farreras. Tècnica de l'Àrea de dades obertes de la Direcció General d'Administració Digital de la Generalitat de Catalunya
 • Magda Lorente. Cap de la Secció d’Assistència en Sistemes d’Informació Local del Gabinet d’Innovació Digital de la Diputació de Barcelona
 • Roberto Magro. Cap de Serveis Interactius de l’Ajuntament d’Alcobendas i Coordinador del Grup de Treball de Dades Obertes de la Xarxa d’Entitats Locals per la Transparència i la Participació Ciutadana de la FEMP
 • Xavi Ozaes. Tècnic de dades obertes de l'Ajuntament de Mollet del Vallès
 • Nuria Portillo. Directora de la càtedra de dades obertes de la Universitat Politècnica de València.
 • Noemi Segura. Tècnica del Servei de disseny i innovació de la formació a la Direcció de Serveis de formació de la Diputació de Barcelona.
 • Leticia Rodríguez. Cap d'Àrea de dades obertes de la Generalitat de Catalunya. 
 • Vicente Rubio. Tècnic en Govern Obert de la Diputació de Castelló

Per impulsar la capacitació dels treballadors públics en l’ús i l’obertura de dades s’han abordat dues línies de treball. D'una banda, s'ha buscat identificar les competències bàsiques en l'àmbit de dades obertes per als diferents perfils de treballador públic vinculats a l'obertura i l'ús de dades. Per a cadascuna d’aquestes competències, s’han identificat els coneixements bàsics que permeten definir itineraris.

D'altra banda, s'ha realitzat un treball exhaustiu d'identificació i recopilació de materials i itineraris existents que ofereixin als treballadors públics un punt de partida. En concret, s'han identificat un centenar de materials de formació gratuïts que podent contribuir a completar itineraris formatius per als diferents perfils. 

Podeu consultar els resultats dels grups de treball a la web del II Encuentro de Datos Abiertos o en aquesta mateixa notícia.

Durant la trobada, s'ha convidat a tots els participants a accedir a aquesta font de recursos i fer-ne difusió per tal que altres administracions i treballadors públics puguin beneficiar-se. Els continguts d'aquests treballs s'han alliberat amb llicència creative commons

Si esteu interessats a ser prescriptors dels cursos identificats en aquest treball, podeu descarregar i utilitzar els següents banners creats amb aquest objectiu.