Nous items del portal de transparència del Consorci AOC: Ara són 141!

El Consorci AOC, en el marc de la Xarxa de Governs Oberts de Catalunya, ha actualitzat la taula d'ítems disponibles al portal de transparència.

Quins són els nous items?
 

Estem parlant de tres nous items :

 • Informació proporcionada per les entitats privades: Aquest ítem facilita la informació proporcionada les entitats privades i que l’administració o entitat del sector públic vinculada o relacionada amb l’entitat privada ha de publicar en un termini màxim de 15 dies després de rebre-la. 

  Família:Informació institucional i organitzativa
  Subfamília: Informació institucional
  Tipus: Manual amb camp descriptiu (*)
  Fitxa XGOC:https://municat.gencat.cat/ca/Temes/Transparencia/Items-de-transparencia/1.1.12-Informacioproporcionada-per-entitats-privades
   

 • Codi de conducta dels grups d'interès: El codi de conducta comú és el conjunt de regles ètiques que conformen un mínim estàndard ètic que els grups d'interès es comprometen a complir en la pràctica de les activitats incloses en l'àmbit objectiu del Registre de grups d'interès en què estan inscrits. El codi és comú a tots els subjectes inscrits en un mateix registre.

  Família: Participació
  Tipus: Automàtic amb redirecció (A*)
  Fitxa XGOC: https://municat.gencat.cat/ca/Temes/Transparencia/Items-de-transparencia/6.1.6.Registre-grups-interes
   

 • Finestra única empresarial: La FUE és l'espai físic i virtual des d'on es poden fer totes les gestions necessàries per desenvolupar una activitat econòmica, amb independència de l'Administració responsable.A l'ítem disponible al portal de transparència es proposa, amb caràcter de mínims, donar accés a tots els recursos i solucions disponibles a "Canal Empresa" de l'Oficina de Gestió Empresarial (OGE)" de la Generalitat de Catalunya que principalment són: Canal Empresa i Cerca Guiada de tràmits.

  Família: Serveis i tràmits
  Subfamilia: Tràmits
  Tipus: Automàtic amb redirecció (A*)
  Fitxa XGOC: https://suport-governobert.aoc.cat/hc/ca/articles/13276646197405-Qu%C3%A8-ha-d-incloure-l-%C3%ADtem-de-Finestreta-%C3%9Anica-Empresarial-

Amb aquestes noves incorporacions el portal de transparència que ofereix el Consorci AOC passa a tenir 141 items disponibles distribuits en les 6 famílies:

 • Informació institucional i organitzativa
 • Gestió econòmica
 • Acció de govern i normativa
 • Contractes, convenis i subvencions
 • Serveis i tràmits
 • ParticipacióEina de gestió i seguiment de la transparència - actualitzacio a la Comunitat de Transparència i Govern Obert


Us recordem que a la nostra comunitat de Transparència i Govern Obert posem a la vostra disposició l'eina de seguiment i gestió de la transparència per poder treballar el dia a dia de la transparència en la vostra organització, la qual ja està actualitzada amb la incorporació d'aquests nous items.

Aquesta eina us permet informar i gestionar a nivell organitzatiu la situació d'actualització de la informació de cada item, el calendari de revisió/actualització recomanat i d'altra informació a títol de consulta que us serà molt útil.
 

I com ho he de fer per traslladar la informació que ja tenia introduïda en la versió anterior?

En el següent vídeo us expliquem com traslladar la informació a aquest nou fitxer.

Tant l'eina de seguiment i gestió de la transparència com el vídeo el teniu disponible a la comunitat en l'apartat de transparència activa: Gestió de la transparència activa / Seguiment de la transparència.


Informació relacionada
 

1
1
Categories:
General