Relació de contractes / Relació de proveïdors, adjudicataris i/o contractistes

La publicació d’una relació estructurada de proveïdors, adjudicataris i contractistes de la institució, amb la finalitat d’assegurar la transparència i l’accés a la informació relativa a l’activitat contractual, de manera constant i actualitzada.

 

1. La Xarxa recomana

Consulteu la fitxa per a aquest ítem:

https://municat.gencat.cat/ca/Temes/Transparencia/Items-de-transparencia/3.1.7.Relacio-proveidors-adjudicataris-contractistes

 

2. Tipus de gestió de la informació

Manual.

 

3. Com millorar la informació

Recomanem algunes millores sobre la visualització que apareix per defecte:

  • Dades en obert, en format reutilitzable i amb eines de visualització per proporcionar un millor control de la despesa pública i facilitar el seguiment del compliment dels compromisos de transparència
  • Publicar aquesta informació a l’apartat de contractació pública.

 

4. D'on trec la informació

En els expedients administratius de l’ens local.

 

5. Bones pràctiques

Ajuntament de Viladecavalls

Relació dels proveïdors, en excel, a partir de 5000 euros, amb el NIF i el nom comercial. També l’històric dels darrers 5 anys

https://www.seu-e.cat/ca/web/viladecavalls/govern-obert-i-transparencia/contractes-convenis-i-subvencions/relacio-de-contractes/relacio-de-proveidors-adjudicataris-i-o-contractistes

 

Ajuntament de Castelldefels

Relació de proveïdors, en excel, dels diferents imports i amb un històric dels darrers 4 anys

https://seu-e.cat/ca/web/castelldefels/govern-obert-i-transparencia/contractes-convenis-i-subvencions/relacio-de-contractes/relacio-de-proveidors-adjudicataris-i-o-contractistes