Nous ítems i millores disponibles al portal de transparència (desembre 2022)

El passat mes de desembre, es van incorporar diferents millores funcionals i correctives a l’entorn dels portal de transparència i el portal de dades obertes que l’AOC ofereix en col·laboració amb la Xarxa de Governs Transparents de Catalunya.  

Quines han estat les millores en la visualització d'ítems existents?

Relació de contractes adjudicats (històrics) 

Aquest ítem incorpora una nova gràfica per visualitzar les dades, que es basa amb la informació de la PSCP. Aquesta gràfica apareix no visible, per tant l’editor del portal l’haurà de fer visible, i si té una redirecció a la pàgina treure-la (per mostrar-ne el contingut) 

Des de l’equip Infoparticipa (que han col·laborat en la definició d’aquests visualització) han incorporat aquesta recomanació a la seva guia per avaluar 2022.

Relació de contractes menors (històric)

Aquest ítem incorpora una nova gràfica per visualitzar les dades que es basa amb la informació de la RPC. Aquesta gràfica apareix no visible, per tant l’editor del portal l’haurà de fer visible. 

Des de l’equip Infoparticipa (que han col·laborat en la definició d’aquesta visualització) han incorporat aquesta recomanació a la seva guia per avaluar 2022. 

Quines han estat les millores realitzades a ítems existents?

  • Retribució dels directius beneficiaris de subvencions: s’ha modificat el format dels valors decimals per a que sigui amb coma enlloc de sistema americà amb punt, pel que fa a les columnes de Import de la subvenció i Retribucions brutes 
  • Registre de grups d’interès: s’ha solucionat l’enllaç per redirigir al lloc correcte 
  • Codi de conducta dels grups d’interès: s’ha solucionat l’enllaç per redirigir al lloc correcte 

Quins son els nous ítems disponibles?

Informació proporcionada per entitats privades

Família: Informació institucional i organitzativa 
Subfamília: Informació institucional 
Obligació legal: Article: 3 de la Llei de Transparència 19/2014
Tipus ítem: Manual 

Aquest nou item apareix per defecte amagat: us caldrà accedir-hi per a activar-lo. 

Portal de Dades Obertes

També s'han realitzat modificacions al Portal de Dades Obertes millorant el disseny del portal. 

Podeu consultar totes aquestes millores i novetats en el següent enllaç.