La Comissió Europea defineix 6 conjunts de dades d'alt valor del sector públic (HVD)

Aquest mes de gener de 2023, la Comissió Europea, mitjançant la publicació del Reglament d'Execució (UE) 2023/138 de la Comissió Europea de 21 de desembre de 2022, ha publicat una llista de conjunts de dades d'alt valor (HVD) que els organismes del sector públic hauran de posar a disposició per a la seva reutilització, de manera gratuïta, en un termini de 16 mesos.

El Reglament s'estableix en virtut de la Directiva europea sobre dades obertes i reutilització de la informació del sector públic  que defineix  sis categories d'aquests conjunts de dades d'alt valor: geoespacial, observació de la Terra i medi ambient, meteorològic, estadístiques, empreses i mobilitat.

Què són les HVD?

La Directiva de dades obertes defineix els HVD com "documents en poder d'un organisme del sector públic, la reutilització dels quals s'associa amb importants beneficis per a la societat, el medi ambient i l'economia". Els HVD seran reutilitzables per a qualsevol propòsit (com és el cas de qualsevol dada oberta).

Aquestes dades són especialment interessants per als creadors de serveis i aplicacions de valor afegit i tenen  importants beneficis  per a la societat, el medi ambient i l'economia, per això s'han de posar a disposició del públic. Les dades públiques haurien d'estar disponibles per defecte el més àmpliament possible. 

Quins són els conjunts de dades d'alt valor?

  • Geoespacial
  • Observació de la Terra i medi ambient
  • Meteorològic
  • Estadístiques
  • Propietat d'empreses
  • Empreses i mobilitat

La llista d'HVD es va elaborar en col·laboració amb els estats membres i es va preparar després d'una exhaustiva avaluació d'impacte. Com a tal, només conté dades la reutilització de les quals generarà beneficis que superen àmpliament els costos relacionats amb la seva prestació gratuïta.

Les autoritats públiques només hauran de posar a disposició les dades existents. No hi haurà cap obligació de començar a produir noves dades.

Podeu ampliar la informació en el següent enllaç així com consultar el Reglament d'execució.

1
Temes:
Dades obertes
1
Categories:
General