Article 'El dret a la limitació del tractament: el gran desconegut' (Joana Marí Cardona)

Avui us volem fer arribar l’article El dret a la limitació del tractament: el gran desconegut, publicat per Joana Marí Cardona, delegada de protecció de dades i responsable de projectes estratègics de l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades.

Aquesta publicació que trobareu a l’espai temàtic de la Gestió de la informació: transparència i protecció de dades de l’Escola d’Administració Pública de Catalunya (EAPC) ofereix un anàlisi sobre el dret a la limitació del tractament, regulat en l’article 18 del Reglament general de protecció de dades (RGPD).

La seva autora en destaca que en tractar-se d’un dret nou que augmenta les possibilitats de control sobre les pròpies dades i permet evitar i reduir danys derivats d’un ús incorrecte de les dades, permet "aturar" temporalment l'ús de les dades personals en determinats casos, concretament quan:

  •  La persona interessada impugna l'exactitud de les dades personals en un termini que permet al responsable de verificar-ne l'exactitud.

  •  El tractament és il·lícit. La persona interessada s'oposa a la supressió de les dades personals i, en lloc de suprimir-les, sol·licita que se’n limiti l’ús.

  •  El responsable ja no necessita les dades personals per a les finalitats del tractament, però la persona interessada les necessita per formular, exercir o defensar reclamacions.

  •  La persona interessada s'ha oposat al tractament, i aquest es limita mentre es verifica si els motius legítims del responsable prevalen sobre els de la persona interessada.

Us convidem a llegir, detingudament, l’article de Joana Marí Cardona!

Trobareu la publicació en aquest enllaç.

Informació relacionada:

Recordeu que us podeu donar d'alta per rebre les novetats de la comunitat.

I no oblideu...

Subscriviu-vos al canal de Youtube “Innovació i Governs digitals DIBA”: