L’Índex de Maduresa Digital, una eina per ajudar a la transformació de les administracions locals (AOC)

Les administracions locals disposeu d’una solució que us permetrà avaluar el vostre procés de canvi de manera ben senzilla, així com també us facilitarà la presa de decisions per tal d’assolir la vostra transformació digital amb èxit.

Per donar resposta a aquesta necessitat, l’AOC ha elaborat l’Índex de Maduresa Digital (IMD).

Es tracta d’avaluar el nivell de digitalització i govern obert de les administracions locals mitjançant un conjunt de més de 30 indicadors organitzats en tres dimensions:

  • La disponibilitat dels serveis públics digitals que permeten a la ciutadania exercir els seus drets digitals.

  • L’activitat dels serveis digitals de tramitació amb la ciutadania, gestió interna i interoperabilitat.

  • La implantació dels principis de govern obert: transparència, dret d’accés, dades obertes, rendició de comptes i participació.

Us recomanem que hi feu una ullada per tal de saber:

Quins són els objectius de l’IMD, com s'elabora l'IMD i quines conclusions se n’extreuen, entre les quals destaquem que la publicació de l’índex ha fet augmentar en un 10% el nombre de peticions d’ens locals que sol·liciten rebre suport i assessorament de l’AOC per millorar les seves iniciatives d’administració digital i govern obert.

Trobareu tota la informació al web de l’AOC:

Informació relacionada: