Automatització i dades obertes en les agendes dels alts càrrecs municipals

L'Àrea d'Innovació, governs locals i cohesió territoral de la Diputació de Barcelona ha treballat per implementar una millora en la visualització actual de l’agenda dels alts càrrecs i la seva vinculació amb el registre de grups d’interès en el web municipal i en el portal de transparència.

Aquesta millora consisteix a crear un nou mòdul als webs municipals amb suport de la Diputació, que permet mantenir l'agenda dels alts càrrecs de manera integrada al registre de grups d'interès de la Generalitat de Catalunya. D'aquesta forma, els tècnics municipals poden incorporar la gestió dels grups d'interès de forma fàcil en el seu dia a dia. 

L'agenda de grups d'interès gestionada des de la web municipal, a més, alimenta el portal de transparència municipal ofert pel consorci AOC. 

Properament, es preveu que els actes de l'agenda dels alts càrrecs s'ofereixin a més, en dades obertes, podent-se consultar tant des del portal de dades obertes del propi ens (ofert pel Consorci AOC) com des del portal de dades obertes que la Diputació de Barcelona ofereix ambdades del món local. 

Actualment aquest projecte es troba en pilotatge a l'Ajuntament del Pont de Vilomara. Podeu consultar els següents enllaços: 

Quins avantatges suposa per l'ens local?

  • El tècnic municipal únicament ha d'actualitzar la informació una vegada al web municipal i aquesta surt publicada també al portal de transparència i, properament, als portals de dades obertes municipal i de la Diputació de Barcelona. 

  • L'agenda dels alts càrrecs s'integra amb el registre de grups d'interès, i es simplifica la seva gestió i actualització. 

  • Amb la gestió integrada de les agendes dels alts càrrecs es dona compliment d'una banda, a les obligacions de publicitat activa, i d'una altra, al codi de conducta dels alts càrrecs i de bon govern, subscrit per les entitats locals. 

Amb quines obligacions de transparència està relacionada l'agenda dels alts càrrecs?

Amb la voluntat de facilitar als ajuntaments el compliment de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern i del Decret 8/2021, de 9 de febrer, sobre la transparència i el dret d'accés a la informació pública activa dels ítems, en la publicació de:

  • L’Agenda institucional dels alts càrrecs (ítem 1.1.5), article 55.1.c).

  • El Registre dels grups d’interès (ítem 6.1.6), article 46, apartat 1; article 49, apartat 1, punt c.

Què cal fer si esteu interessats a incorporar aquesta millora?

Recordeu que són beneficiaris d'aquesta millora els ens locals que rebin suport de la Diputació de Barcelona en el manteniment de la web municipal. Si esteu interessats a incorporar aquesta millora poseu-vos sol·licitar-la a través del catàleg de serveis de la Diputació de Barcelona: https://catalegdeserveis-cercador.diba.cat/fitxa?id=111340 

Què són els grups d'interès i com gestionar les agendes dels alts càrrecs

Informació relacionada

Automatització i dades obertes en les agendes dels alts càrrecs municipals (video explicatiu)