Dades de visites als Portals de transparència en ajuntaments de menor dimensió (<5.000 habitants)

Els portals de transparència dels municipis petits es consulten? Doncs us podem dir que la transparència no entén de dimensions municipals. Us ho mostrem analitzant les dades de les visites als portals de transparència dels municipis menors de 5.000 hab. de la demarcació de Barcelona.

En aquesta ocasió us volem presentar el top 10 dels ajuntaments de fins a 5.000 habitants que han rebut més consultes als seus portals de transparència. Us ho mostrem amb aquesta gràfica:

Si ho desglossem per comarca, els ajuntaments amb els portals de transparència més visitats pertanyen a les comarques de:

Observem com la comarca del Garraf lidera aquesta posició gràcies a les dades de visites rebudes al portal de transparència d’Olivella.

Informació relacionada: