Sentència del TJUE sobre conflictes d’interès

El 14 de març de 2024 el Tribunal de Justícia de la Unió Europea ha dictat la sentència núm. 46/2024 (Assumpte C-291/22 P. D&A Pharma / Comissió i EMA). 

 

El Tribunal considera que la imparcialitat d’un òrgan col·legiat es veu compromesa quan un dels seus membres es troba en una situació de conflicte d'interessos. Quan això passa, l’opinió col·legiada de l’òrgan no fa desaparèixer aquest vici d’un dels seus membres i el criteri de l’òrgan queda afectat.

Podeu consultar la sentència al següent enllaç.