Actualització dels models de documents administratius per a la tramitació dels expedients SAIP

Us presentem l'actualització dels Models de documents administratius per a la tramitació dels expedients de dret d'accés que us oferim en la nostra Comunitat Virtual, en l'apartat Gestionar les Saips.

Aquesta actualització ha estat realitzada pel grup de treball específic de SAIP de la Xarxa de Governs Transparents que ha analitzat i remodelat els documents vigents i incorporat de nous.  En total us posem a la vostra disposició 14 models de documents amb l'objectiu que us faciliti el vostre dia a dia en la gestió de les sol·licituds d'accés a la informació pública.

Els models que trobareu son els següents:

 • Model 1. Comunicació d'esmena
 • Model 2. Decret desestiment
 • Model 3. Decret inadmissió total
 • Model 4. Decret inadmissió parcial
 • Model 5. Decret desestimació total
 • Model 6. Decret estimació parcial
 • Model 7. Trasllat a tercers
 • Model 8. Comunicació sol·licitant trasllat a tercers
 • Model 9. Comunicació pròrroga
 • Model 10. Comunicació estimatòria
 • Model 11. Decret estimació lliurament
 • Model 12. Derivació externa
 • Model 13. Comunicació derivació
 • Model 14. Recepció sol·licitud

Podeu consultar cadascun d'ells en l'apartat Models de documents administratius