Ítems de transparència amb més actualitzacions en municipis menors de 5.000 habitants

Voleu saber quins són els ítems més actualitzats als portals de transparència en municipis menors de 5.000 habitants?

Doncs avui us volem compartir aquestes dades relacionades amb els ens locals de la demarcació de Barcelona. I per fer aquesta anàlisi hem utilitzat com a font de dades el conjunt de dades d'emplenament dels portals de transparència que trobareu al portal de dades obertes del Consorci Administració Oberta de Catalunya (AOC), que mostra les diferents famílies i sub-famílies d’ítems disponibles al portal de transparència i bon govern.

En el següent gràfic us mostrem les famílies d’ítems amb el nombre més elevat d’actualitzacions durant el mes de desembre de 2021 i que es corresponen a municipis menors de 5.000 habitants:

Per ordre i nombre d’actualitzacions:

En 1r lloc: Informació institucional i organitzativa; amb 204 actualitzacions.

En 2n lloc: Acció de govern i normativa; amb 171 actualitzacions.

En 3r lloc: Serveis i tràmits; amb 74 actualitzacions.

En 4t lloc: Contractes, convenis i subvencions; amb 63 actualitzacions.

En 5è lloc: Gestió econòmica; amb 60 actualitzacions.

En 6è lloc: Participació; amb 18 actualitzacions.

En el marc dels treballs de la Xarxa de Suport al Govern Digital, els consells comarcals realitzen tasques d'assessorament en matèria de transparència en els ens locals de la seva demarcació, i en alguns casos realitzen tasques d'edició dels portals dels ajuntaments corresponents.

Us animem a comparar les dades d'emplenament del vostre portal amb les dades d'emplenament d'ens locals similars al vostre, i en tot cas, a analitzar les dades per millorar l'actualització del vostre portal. 

Recordeu que les dades d'emplenament del vostre portal, es poden consultar de forma gràfica des del quadre de comandament del portal.

Informació relacionada:

1
Temes:
Dades obertes
1
Categories:
General