Article 'La protecció de dades en el Decret 8/2021, sobre la transparència i el dret d’accés a la informació pública (part III)', Carles San José Amat

Avui us volem fer arribar el tercer apunt La protecció de dades en el Decret 8/2021, sobre la transparència i el dret d’accés a la informació pública (part III), elaborat per Carles San José Amat, consultor i formador al sector públic en matèries de transparència, protecció de dades i procediment administratiu en general.

En el primer apunt, l’autor va iniciar l’anàlisi de les novetats més destacables del Decret 8/2021, que desenvolupa la Llei 19/2014, de transparència, accés a la informació pública i bon govern (LTAIPBG), des de la perspectiva de l’impacte en la protecció de dades personals, centrant-se en les qüestions relatives a la transparència o la publicitat activa.

En el segon apunt va entrar en la regulació del dret d’accés a la informació, tot analitzant el requisit de la identificació de la persona sol·licitant d’accés i l’audiència a persones afectades per la informació sol·licitada, incloent-hi les vinculades a l’Administració pública.

En aquest tercer i últim apunt de la sèrie l’autor analitza les novetats més destacables del Decret 8/2021, des de la perspectiva de l’impacte en la protecció de dades personals, i ho fa desglossant l’anàlisi en els següents apartats:

  • Publicació de l'informe justificatiu de la denegació d’accés

  • Confirmació de la veracitat del consentiment

  • Definició d’anonimització i de pseudonimització

  • Accés a dades de persones mortes

  • Advertiment a la persona sol·licitant sobre la seva responsabilitat

  • Resolució extemporània de la sol·licitud, un cop produït el silenci administratiu

  • Accés a la informació

  • Procediment simplificat

Us convidem a llegir, detingudament, l’article de Carles San José. Trobareu la publicació aquí.

Si teniu interès a rellegir el primer i segon apunts de la sèrie:

Aquestes publicacions les trobareu a l’espai temàtic de la Gestió de la informació: transparència i protecció de dades de l’Escola d’Administració Pública de Catalunya (EAPC).

Si voleu rebre les novetats setmanals en matèria de transparència, accés a la informació pública, dades obertes i bon govern només heu de donar-vos d'alta a la comunitathttps://governobert.diba.cat/node/411