La Diputació de Barcelona organitza una jornada sobre transparència local adreçada a la Unió de Ciutats Libaneses

En data 26 d'octubre l'Oficina de Cooperació al Desenvolupament de la Diputació de Barcelona en col·laboració amb l'entitat local Cités Unies Liban, va realitzar una jornada sobre participació i transparència local en la demarcació de Barcelona adreçada a la unió de ciutats libaneses.

El seminari formatiu "Suport als municipis libanesos en els àmbits del desenvolupament econòmic local, l’ocupació juvenil i la participació ciutadana" va estar dirigit a electes locals, personal tècnic municipal i ciutadans i ciutadanes libanesos.

Durant el seminari els ajuntaments de Martorell i de Sant Quirze del Vallès van compartir la seva experiència en els àmbits de participació i transparència. Els experts libanesos, per la seva banda, van assenyalar els reptes que tenen els municipis libanesos a l'hora de desenvolupar actuacions en aquests àmbits i van reflexionar sobre com fomentar i gestionar la participació de la població local.

1
1
Categories:
General