Informe "Tecnologies emergents i dades obertes: Analítica predictiva" (Alejandro Alija)

Les dades són un element fonamental de les tecnologies que estan destinades a canviar el nostre món: intel·ligència artificial, big data, l’anomenat “Internet de les coses”, etc. Totes elles necessiten de dades, com a matèria primera per a poder fer anàlisis que ens permetin comprendre millor el nostre entorn social i econòmic.

Davant d’aquest escenari, datos.gob.es ha elaborat una sèrie d'informes sobre "Tecnologies emergents i dades obertes”, amb l'objectiu d’ajudar-nos a comprendre millor com funcionen aquestes tecnologies, quin paper tenen les dades (obertes) i quin serà el seu impacte en la nostra societat.

És per aquest motiu que avui us presentem l’informe elaborat per Alejandro Alija que creiem que us serà d’utilitat: Tecnologías emergentes y datos abiertos: Analítica Predictiva.

L’informe s’inicia amb una breu introducció que contextualitza la matèria a tractar i explica la metodologia utilitzada per elaborar-lo.

Ens mostra que per poder extreure tot el valor de les dades, cal classificar-les, filtrar-les i creuar-les mitjançant processos d'analítica que ens ajudin a extreure’n conclusions, convertint aquestes dades en informació i coneixement.

Comenta, el seu autor, que tradicionalment l'analítica de dades es divideix en 3 categories:

  • Analítica descriptiva, que ens ajuda a entendre la situació actual, què ha passat per arribar fins aquí i per què s'hi ha arribat.

  • Analítica predictiva, l'objectiu és anticipar fets rellevants. Què ens porta a poder prendre una decisió.

  • Analítica prescriptiva, on es proporciona informació sobre les decisions més encertades en base a una sèrie d'escenaris futurs. És a dir, ens indica què fer.

L'informe finalitza amb la secció "Última parada", on s'hi recopilen cursos, llibres i articles d'interès per a aquells usuaris que vulguin seguir avançant en la matèria.

En aquest vídeo, que hi ha al web datos.gob.es, Alejandro Alija, ens explica més en detall la seva publicació, així com l'analítica predictiva:

Des d’aquest web també us podeu descarregar l'informe complet en pdf i word (versió reutilitzable).

Trobareu tota la relació de materials a la seva pàgina web:

https://datos.gob.es/es/documentacion/tecnologias-emergentes-y-datos-abiertos-analitica-predictiva

Informació relacionada: