Consulta ciutadana per a definir el Pla d'acció OGP Catalunya: Àgora de Govern Obert

El passat mes d’octubre de 2020 Catalunya es va incorporar a l’Open Government Partnership (OGP), l’Aliança Mundial de Governs Oberts que engloba més de 200 territoris dels cinc continents amb l’objectiu d’assegurar compromisos concrets per promoure el govern obert, empoderar la ciutadania, lluitar contra la corrupció i enfortir la governança amb la incorporació de noves tecnologies.

La incorporació de Catalunya a l’OGP que va comptar amb un gran suport d’institucions i entitats ciutadanes, comporta l’elaboració d’un Pla d’Acció OGP de forma cocreada entre administracions públiques i societat civil Aquest Pla d’Acció estarà format per diversos compromisos concrets en matèria de govern obert i que hauran de ser aplicats per les administracions catalanes (Generalitat i administració local) durant els propers anys.

La Diputació de Barcelona hi participa de forma activa a través de la Xarxa de Governs Transparents. 

Per a l’elaboració d’aquest Pla d’Acció, s’ha constituït recentment l’Àgora de Govern Obert i s’ha obert fins al 24 de maig una fase de consulta ciutadana per proposar i validar els eixos que serviran per definir els grups de treball en el marc dels quals es concretaran els futurs compromisos del Pla d'Acció OGP. Per a participar-hi caldrà que us registreu a la plataforma participa.gencat.cat (es demana correu electrònic, contrasenya i confirmació que rebreu al vostre correu).

Així doncs, us animem a participar activament en aquesta fase de consulta ciutadana i, sobretot, a convidar a participar-hi a altres entitats, administracions i persones a títol individual que vulguin contribuir a la construcció de compromisos de govern obert del nostre país.