Noves visualitzacions en els items de subvencions i ajuts atorgats al portal de Transparència i Dades Obertes del Consorci AOC

Des del 24 de gener el portal de Transparència i Dades Obertes del Consorci AOC, amb col·laboració amb la Xarxa de Governs Oberts de Catalunya, ofereix una millora en la visualització gràfica disponible als ítems de:

 • “Subvencions atorgades”
 • “Ajuts atorgats”

Aquesta gràfica és interactiva i està basada en les dades que ja s’obtenen de la Base de Datos Nacional de Subvenciones (BDNS) vinculada al Ministeri d’Hisenda (MINHAP) i substitueix la taula de dades actual que es mostra.


 

Com puc disposar d'aquestes noves visualitzacions?


Recordem que aquests dos items són automàtics amb dades obertes.

L'activació d'aquestes gràfiques interactives és automàtica per tots aquells organismes que ja tenien visible la taula actual de dades (és a dir, que tenien la informació activada com a items automàtics amb dades obertes).

En cas que no tingueu aquests items activats com a automàtics, haurem d'accedir a l'ítem i seleccionar que "sí" a les opcions Voleu que les dades carregades automàticament siguin visibles? i Voleu que aquest gràfic sigui visible?, per tal que es mostri el nou gràfic interactiu en aquests dos ítems.
 


Què ens aporten les visualitzacions gràfiques que s'estan realitzant en el portal de transparència?


Recordem que el passat mes de novembre de 2023 també es va posar a disposició de tots els organismes que utilitzen el portal de transparència i dades obertes del Consorci AOC millores en les visualitzacions de la informació dels items de Contractació i Convenis.

Totes aquestes visualitzacions gràfiques ofereixen beneficis tant per la ciutadania com per al mateix organisme:


Ciutadania

 • Ofereix un entorn gràfic que presenta les dades de l'organisme d'una manera més visual, pràctica, completa, entenedora i fàcil de consultar permetent i facilitant l'accés a la informació detallada a la ciutadania.
   
 • La ciutadania no ha de cercar la informació en diferents webs oficials, ja que queda recollida en un mateix espai del mateix organisme.


Organisme

La informació que hi ha darrere d'aquestes visualitzacions són dades que el mateix organisme envia oficialment a altres administracions. Al ser una informació que el portal de transparència del Consorci AOC permet automatitzar:

 • No genera a l'organisme una tasca de tornar a facilitar la informació  d'aquests items en el portal de transparència.
   
 • No genera a l'organisme una tasca de comunicar aquesta informació de manera entenedora gràcies a les visualitzacions gràfiques que el portal de transparència ofereix.
   
 • L'organisme apropa la seva activitat a la ciutadania explicant-la de manera entenedora, visual i completa.
   
 • L'organisme no ha de cercar la informació en diferents webs oficials, ja que queda recollida en un mateix espai del mateix organisme d'utilitzat per la seva activitat diària. 


Informació relacionada

1
1
Categories:
General