L'accés a la informació pública i les llicències de reutilització de la informació

L’Àrea de Bon Govern, Assistència Local i Cohesió Territorial té com a propòsit per al mandat 2024-2027 ampliar progressivament els serveis que presta al món local en matèria de bon govern i govern obert.

Aquest 2024, en concret, l’Àrea ha ampliat la seva oferta a través del recurs de catàleg Millora de l’accés a la informació pública. Aquest recurs té per objectiu impulsar administracions públiques que apropen la seva gestió de manera transparent i oberta a la ciutadania.


Per això, l’Àrea es basa en les recomanacions que el Síndic de Greuges reflecteix amb caràcter anual en l’Informe sobre transparència, accés a la informació pública i bon govern. A l’informe de juny de 2023 el Síndic identificava que només en el 6% dels casos analitzats, l’administració pública informa a les persones sol·licitants que poden demanar un certificat de condicions de reutilització (regulades a article 75 del Decret 8/2021, de 9 de febrer sobre la transparència i el dret d'accés a la informació pública).


Davant de les consultes formulades pels ens locals en aquest sentit, aquesta guia té per objectiu aclarir els dubtes entorn a les llicències de reutilització i oferir una proposta de models de documents administratius que incloguin les condicions de reutilització de la informació lliurada en les peticions d’accés a la informació pública.


Amb aquest document, l’Àrea avança en un àmbit essencial en la modernització de les administracions de més profund calat: l’obertura, la reutilització i l’orientació a la dada de tots els àmbits de les administracions públiques. Aquesta orientació a l’obertura i reutilització de dades ha de servir de palanca per a que les nostres administracions siguin cada dia més eficients i properes a la ciutadania.