Diagnosi i detecció de necessitats al territori: que fa falta als ens locals en matèria de Transparència i Bon Govern?

El mes de febrer de 2024 es van publicar els resultats de l’enquesta de detecció de necessitats tècniques en l’àmbit del govern obert, realitzada també el 2017 i el 2021, als ajuntaments de la província.


L’objectiu és conèixer el grau de desenvolupament dels ajuntaments en els àmbits de la transparència activa, la participació i el govern obert, i detectar les necessitats tècniques en aquestes matèries per ajustar-se a la Llei 19/2014, així com les propostes de millora.

Podeu consultar els resultats de l'enquesta, dels quals destaquem:

  • En aquesta edició s’hi han inclòs per primer cop els consells comarcals
  • Van respondre l'enquesta 294 ens locals. Això suposa un índex de resposta del 92%
  • Enguany també es contemplen les necessitats relacionades amb la governança de dades
  • Es produeix un augment del grau de coneixement de la Comunitat Virtual de Transparència com a recurs de transparència (un 28% d'augment del coneixement)

Des del Gabinet d'Innovació Digital, recollim les diferents mancances i propostes de l'enquesta i adaptem els recursos i l'assistència territorial que prestem. 

Us recomanem llegir els resultats detingudament, ja que és clau per comprendre la realitat del territori en termes de transparència i bon govern. 

1