Campanyes de sensibilització: accés a la informació pública

En l’Informe de transparència 2022, el Síndic de Greuges recomana a les administracions fer difusió  per donar a conèixer a la ciutadania el  dret  d’accés.

Per donar resposta a aquesta necessitat, des de Diputació de Barcelona hem elaborat materials de sensibilització pensats per a ser utilitzats pels ens locals en els seus propis canals de difusió.

Aquests materials parteixen de casos concrets en què la ciutadania pot necessitar informació que es troba en poder de l’administració, aproximant així necessitats habituals amb l’exercici del dret d’accés a la informació pública.

Soc jo o hi ha més contaminació?


Cartell [+]

Vídeo [+]

Descàrrega [+]

Soc jo o la música està molt alta?

Cartell [+]

Vídeo [+]

Descàrrega [+]

On puc trobar els plànols originals de l'edifici?

Cartell [+]

Vídeo[+]

Descàrrega [+]

Banners per a xarxes socials

Descàrrega bànner quadrat [+]

Descàrrega bànner horitzontal [+]